Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Leiderschap, successie en stamboom

Leiderschap, successie en stamboom

Leiderschap en successie in de verschillende Hazrati Soefi organisaties

Soefi Beweging

1910 – 1927 Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

1928 – 1948 Shaikh-ul-Mashaik Maheboob Khan

1948 – 1958 Pir-o-Murshid Mohammed Ali Khan

1959 – 1967 Pir-o-Murshid Musharaff Moulamia Khan

1967 – 1982 Murshid Fazal  Inayat-Khan

1982 – 1993 Leadership Council

1993 – 2009 Pir-o-Murshid Hidayat Inayat-Khan

2009 – 2016 Oprichting Pir-o-Murshid Council, Murshid Hidayat Inayat-Khan en Karimbakhsh Witteveen
zijn in deze periode Co-representatives General (zie ook de kroniek: 2009)

2016 – 2018 Murshid Nawab Pasnak en Murshida Nuria Sabato

2018 – heden Pir Nawab Pasnak

 

Soefi Contact

1974 – 1999 Gawery Voûte

1999 heden Bestuur met als landelijk voorzitter: mw. M.S. Dukker

 

Inayati Sufi Order (voorheen Sufi Order International)

1968 – 2004 Pir Vilayat Inayat Khan

2004 – heden Pir Zia Inayat Khan

 

Sufi Way

1985 – 1990 Murshid Fazal Inayat-Khan

1990 – 2004 Murshida Sitara Brutnell

2004 – heden Pir Elias Amidon

 

Sufi Islamia Ruhaniat Society (SIRS) (later Sufi Ruhaniat International: SRI)

Voor meer informatie, ga naar: http://www.ruhaniat.org/index.php/archive-home/about-sam

Murshid Samuel Lewis Vanaf de tweede helft van de jaren zestig maar nog geen formele organisatie. Aan het eind van zijn leven bereidde Samuel de de oprichting van de ‘Sufi Islamia Ruhaniat Society (SIRS) voor, maar hij stierf voor de officiële oprichtingsdatum.
(N.B. Murshid S.A.M. is een acroniem van Sufi Ahmed Murad en wordt daarom met hoofdletters geschreven)

Murshid Moinuddin Jablonski 1971 – 2001

Pir Shabda Kahn 2001 – heden (vanaf 2001 werd de naam SIRS omgedoopt tot SRI (Sufi Ruhaniat International).

 

De Soefi Beweging Nederland (SBN)

De Soefi Beweging in Nederland is altijd geaffilieerd (nauw verbonden) geweest met The International Sufi Movement. Vanaf de oprichting in 1921 tot 1983 had de Soefi Beweging Nederland een verenigingsvorm. Vanaf 1983 is er gekozen voor een stichtingsvorm. Een kort historisch overzicht:

1925
23 juni: De statuten van de ‘Nederlandse Vereniging ter verspreiding van de Soefi Boodschap’ worden goedgekeurd en vermeld in de Staatscourant.
De ledenlijst van de Soefi Beweging Nederland telt op 1 juli 83 namen en in december 103.
1953
Op 30 juni vervallen de statuten van de ‘Vereniging ter Verspreiding van de Soefi Beweging in Nederland‘. Deze zijn in 1934 voor een periode van 29 jaar aangegaan. Vanuit het bestuur wordt actie ondernomen om de statuten te verlengen met nog eens 29 jaar en 11 maanden (tot 31 mei 1983). Op 13 juni wordt hiertoe een algemene ledenvergadering gehouden.
1983
Op 21 mei is er een speciale vergadering in de Universel Murad Hassil, onder voorzitterschap van Ameen Carp, in verband met de beëindiging van de Nederlandse Vereniging ter Verbreiding van de Soefi beweging en de oprichting van de Stichting Soefi Beweging Nederland op 31 mei. De oprichters zijn: Ameen Carp, Sabir van Welsum en Jan Wildschut. De andere bestuursleden zijn: Talat Rijken, Sophia in ’t Anker – de Jong en Myra van Leer.

De landelijke Soefi Beweging is dus eerst 58 jaar een vereniging geweest en de afgelopen  37 jaar een stichting.

 

Overzicht nationaal vertegenwoordigers van de Soefi Beweging in Nederland 1921 – heden

1921     H.P. Baron van Tuyll van Seerooskerken (Sirdar)

1929     Mw. A van Braam (Salima)

1930     A. Van Stolk (Sirkar)

1951     Prof. Ir. Th.K. van Lohuizen (Kadir)

1956     Prof. Dr. H.J. Witteveen (Karimbakhsh)

1963     Mw.C. Jonker – Semmelink

1969     Ir. G.C. Lange (Akbar)

1972     Prof. Dr. H.J. Witteveen (Karimbakhsh)

1973     Ir. J. Pool (Phiroz)

1980     D. Bakker (Dahan)

1983     L.W.Carp (Ameen)

1985     Prof. Drs. C.W.W. van Lohuizen (Wali)

1996     L.W. Carp (Ameen)

2014     Mw. S. van der Male (Sakya)

2018     Gert van der Zande

2019     Alif Hartman (a.i.)

2020    Shanti Kerssies

2022    Noor van Duijn