Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Soefi centra in Nederland

Soefi centra in Nederland

Inleiding 

Hieronder volgt een alfabetische lijst van alle Nederlandse Soefi centra van heden en verleden. In de Soefi Gedachte verschenen vanaf 1950 de namen van de centra en hun centrumleiders. Deze informatie is niet altijd 100% accuraat. Soms was een centrumleider al afgetreden en verscheen zijn of haar naam nog wel een tijdje in de Soefi Gedachte. Naast centrumleider bestond de functie correspondentie-adres of coördinator wanneer het een centrum in oprichting betrof. De meeste namen in onderstaande lijst zijn ook terug te vinden in het personenregister van deze site.

De thans nog bestaande centra zijn oranje gekleurd.

 

Amersfoort

Charter: 31 maart 1931. Dit centrum heeft bestaan van 1931 tot 1974.

 • 1929 Azim Kerbert
 • 1946 Mevrouw M.N. Kerbert Schroeter
 • 1950 E. de Vries Feyens (Fazil)
 • 1952 H.H. van Dissel (Hakima)
 • 1960 Hundt
 • 1964 S. Hundt-Buizer
 • 1966 – 1974  Mevr. C. de Jong (corresp. adres)
Amsterdam

Charter: 31 maart 1931

 • 1924 S.A. van Braam (Salima)
 • 1959 Dallinga / Ir. H.P.S. van Lohuizen (Subhan)
 • 1964 Dallinga, Lohuizen, van Braam
 • 1966 J.S. Poot / Ir. H.P.S. van Lohuizen
 • 1976 J.S. Poot
 • 1977 contactadres: Edisonstraat 27
 • 1979 Dogge
 • 1983 M.J. Dogge-Blok
 • 1988 Wali (C.W.W.) en Walia van Lohuizen
 • 2005 Tong Schraa en Aulia van Goens
 • 2005-2011 Jos van den Heuvel
 • 2011 – 2017  Amir Smits
 • 2017 – 2019 Reina de Wit en Aulia van Goens
 • vanaf 2020 Amir Smits

Jan Pieter, Amir, Smits 

Apeldoorn
 • 2005 – heden Corrie en At de Roos (overleden in 2019)
Arnhem
 • 1936 Salar Kluwer
 • 1946 K. (Karima) Gerretsen (Gerretsen – Bouwman)
 • 1969 Mr. J.M. Kunst (voorheen Leiden)
 • 1971 N.P. Koers (corresp. adres)
 • 1972 dec. Drs. I.B.M. Cohen-Wiener (cor. adr.)
 • 1978-1999 P.H. van Lohuizen(Hakim)
 • 2000-  Mw. B. De Caluwé (Maharani)
 • 201? – 2018 Mw. E. Steingröver (Johara)
 • 2018 – Nadir Popkema
 • 2020 – M. Andela (Kadira Nur)
Assen
 • 2002-2006 M. Spaling (Mangala, Martje)
 • 2007 Hans van As
 • 2008- Iman Stam
 • heden Joke Vinke (Nasiban) en Gert van der Zande
 • Het centrum Assen heeft zich in maart 2020 losgemaakt van de Soefi Beweging

Baarn

Baarn was geen officieel centrum maar meer een groep mureeds verenigd rondom Azmat Faber. De groep heeft bestaan vanaf 1948 tot waarschijnlijk 1958.

Bilthoven

Dit centrum heeft bestaan van 1959 tot 1977 en is daarna samengegaan met het centrum Utrecht.

 • 1959 C. Jonker-Semmelink
 • 1969 C.W.W. van Lohuizen (Wali)
 • 1974 C. Jonker-Semmelink (cor. ad.)
 • 1976 – 1977 S. Van Schagen-Hamman (cor. ad.)

Bloemendaal

Dit centrum valt vanaf 1959 onder het centrum Haarlem

 • 1946 S.A. van Braam (Salima)
 • 1950 – 1959 J. Pool (Phiroz)
Breda
 • 1989 M. Van der Sande (Murad) (contactadres)
 • 2001 Rika Lackin
 • 2009 – 2012 M.C.L van Beek-Vanheule
 • 2013 – 2020 Mw. Margot Armaiti Leerink (coördinator)
 • 2020 – 2022 Mw. K. (Halima) Vissers
 • 2022 – heden Dhr. H. (Hafiz) Bouman

Bussum

Het centrum Bussum is thans geen zelfstandig centrum meer, maar onderdeel van het centrum Hilversum.

 • 1937 Ir. Th. K. Van Lohuizen (Kadir)
 • 1959 M. van Gelder
 • 1968 P.J. van Gelder-van den Berg (tijdel.)
 • 1972 – 1976 Mevr. M. Van Leer-Lindeman (Mary) (cor. ad.)

Delft

 • 1924 C.E. Leembruggen (overleden 1927)
 • 1927 Kadir van Lohuizen
 • 1946 – 1962(?) W. Van der Chijs
 • 1966- 1971 Mej. G.J. Mayer
Deventer

Het centrum Deventer is al een oud centrum. Het bestaat sedert 1924 en kreeg het officiële charter op 31 maart 1931. Dezelfde datum waarop ook Amsterdam, Bloemendaal en Amersfoort het charter kregen.

 • 1924 Salar Kluwer
 • 1946 waarnemend leidster mej.  van den Abeelen
 • 1950 Varossieau
 • 1959 A.M. Witteveen-Wibaut
 • 1977 C. Sinjorgo-Molendijk
 • 1994 A. J. Van Dongen-Meyer
 • 2003 en H. Matthes (Kabir en Hayat)
 • 2005 K. Jorna secretaris
 • 2007- 2012 Hayat (Anna) (Matthes)-Westenberg
 • 2012 – 2020 Dhr. W. Van der Vliet (Sikander)
 • 2020 – heden Rabia Molendijk
Willem Sikander van der Vliet

Dordrecht Nw. Lekkerland

Ook Dordrecht was geen officieel centrum, maar een kring van mureeds geleid door Shireen Smit – Kerbert. Het centrum wordt in de periode 1950 – 1958 genoemd in de Soefi Gedachte.

Drachten

Drachten was eveneens geen officieel centrum. Nawab Lint heeft getracht hier eind jaren ’70 een centrum op te richting. Tegenwoordig is er een centrum Friesland onder leiding van Rama en Zubin Lieftink, met Leeuwarden als belangrijkste plaats van samenkomst. Het centrum Friesland vaart vanaf 2018 een onafhankelijke koers.

 • N. Lint (Nawab)
 • 1979 – 1982 T. de Vries
 • v.a.1985  contactpersoon Friesland: M. De Sterke, zie ook v.a 1989: Leeuwarden

Dronten

 • 2011 – heden      Kabir (Jelle) Koldijk (centrum niet meer actief)

Ede

 • 1969 Mr. J.M. Kunst (Iman) (ook Arnhem)
 • 1971 S. Bruins-Mullens (corresp. adres)
 • 1973 – 1977  Mevr. Mr. J.M. Kunst
Eindhoven
 • 1992-2014  L. (Liane, Kamila) Bredée-van Ginkel
 • 2015 – heden Dhr. K. (Karel) de Groot
Enschede (Twente)
 • 1946 B.T. Lugt-Baak
 • 1964 K. Lugt-Zoeteman (Karima)
 • 1967 Lugt (Fatayab)
 • 1971 K. Lugt-Zoeteman
 • 1973 P.H. van Lohuizen(Hakiem)
 • 1976 – 1991 A. Oostendorp (Jemal)
 • 1992 J. Snijder-Döbken (Shanti)
 • 2001 M. Evers-Brinkman (Mangala)
 • 2011 – heden Dhr. J. Rahim Sniekers
Den Bosch en Tilburg

Deze beide centra hebben een ingewikkelde vervlechting gehad de afgelopen decennia; soms samen, soms apart met elk centrum een eigen centrumleiding.

 • 1989 – 1990 M. Burgers-Witteveen (Mieke)
 • 1991 en Mevr. Achterberg (Nuria)
 • 1992 en Mevr. Achterberg + Mevr. B. (Berthe) Bicker Caarten
 • 1993 en Mevr. Achterberg
 • 1994 Bicker Caarten en Achterberg
 • 2001 Den Bosch: Dhr. N. Lint
  Tilburg: Dhr. en Mevr. Achterberg (Mussavir en Nuria)
 • 2005 Den Bosch: Karima Gevers
  Tilburg: Dhr. en Mevr. Achterberg
 • 2008- 2012  Trudy Hendriks Fransen-van den Berg
 • 2012 – heden  mw. D. (Diana) de Vries (Saraswati)


Diana Sarasvati de Vries

 

Den Haag

Het Haagse centrum begon onder leiding van Hubertus Sirdar baron van Tuyll van Serooskerken. Na zijn afscheiding van de Soefi Beweging in 1930 nam Apjar Sirkar van Stolk het leiderschap over. Op 31 maart 1931 ontving dit centrum het officiële charter van Head Quarters. Vanaf 1962 vond dit centrum een definitieve huisvesting in het huis van Musharaff en Shazadi Khan in de Bastraat 24. Vanaf 1969 wordt Fazal Inayat-Khan spiritueel hoofd van het centrum Anna Paulownastraat als opvolger van Saida van Tuyll. De beide centra worden vanaf dat jaar ook beide vermeld in de Soefi Gedachte. Eind jaren ’90 gingen de centra Banstraat en Anna Paulownastraat definitief gezamenlijk verder. De diensten en klassen vonden vanaf dat moment plaats in de Anna Paulownastraat.

 • 1923 P.Baron van Tuyllvan Serooskerken
 • 1930 A. van Stolk (Sirkar)
 • 1947 Mr. G.W.J. van Spengler (Shanavaz)
 • 1950 B.G. Eggink-van Stolk
 • 1959 S. Khan-de Koningh
 • 1969 Centrum 1 A.P. straat, Fazal Inayat-Khan
  Centrum 2 Banstraat, Mevr. S. Khan-de Koningh
 • 1977 Centrum 1 A.P. str. Dhr. L.W. Carp (Ameen)
  Centrum 2 Banstraat, Mevr. S. Khan-de Koningh
 • 1978 Centrum 2 M. Schönau (Munir)
 • 1983 Centrum 1 A.P str. Dhr. L.W. Carp (Ameen)
  Centrum 2 Banstraat, Mevr. S. Khan-de Koningh
 • 1989 Centrum 1 A.Pstr. Dhr. L.W. Carp (Ameen)
  Centrum 2 Banstraat, Mevr. S. Khan-de Koningh + Dhr. J. Buwalda
 • 1992 Centrum 1 A.P str. Dhr. L.W. Carp (Ameen)
  Centrum 2 Banstraat, Hidayat Inayat-Khan (L.A. Rooke, waarnemer)
 • 1993 Centrum 1 A.P str. Dhr. L.W. Carp (Ameen)
  Centrum 2 Banstraat Drs. S.G. Lange
 • 2007-2016  Centrum A.P. Dhr. L.W.Carp
 • 2016 – 2022 Ananda de Heer
 • 2023 – heden. Dhr. W. (Wouter) Buwalda
Groningen

Het centrum Groningen kent 3 fasen. Elke fase werd afgewisseld met een periode zonder aansturing, waarbij het centrum feitelijk was opgeheven. Dit had te maken met het verhuizen van de betreffende centrumleiders. Vanaf 1983 wordt uiteindelijk er meer continuïteit bereikt.

In de jaren ’50 verhuist Mevrouw Meyer – Nobel naar Haren, een plaats ten Zuiden van Groningen, waar ze begint soefi activiteiten te ontwikkelen. Deze periode duurt een aantal jaren.

In 1961 verhuist Ida Cohen – Wiener naar Groningen  (Parklaan 17) en blaast ze het centrum nieuw leven in. Na haar verhuizing naar Nijmegen in 1972 heeft het centrum nog een vijftal jaren een correspondentie adres. In die jaren  zijn er nog zo’n negental leden. Een van hen is Arnoud Tenhaeff. Universele Erdediensten worden zo nu en dan gehouden in gebouw ‘De Hoeksteen’ Heeresingel 10.

In 1983 starten Mussavira (Margriet) van Boon en Alexander Martens een nieuwe groep die in de jaren ’80 uitgroeit tot een zevental mureeds. Klassen worden gehouden in het huis van Alexander Martens aan het Damsterdiep 258 en openbare avonden vinden plaats in spiritueel centrum De Poort in de Moesstraat en later in het Vipassana Centrum. Mussavira van Boon treedt op als contactpersoon, vervolgens als coördinator van het broederschapscentrum en vanaf 1998 als centrumleidster.

 • 1953 – 1955 Meyer – Nobel (Haren, Gr)
 • 1966 – 1972 Drs. I.B.M. Cohen-Wiener
 • 1972 – 1977 B. Smid-Ypma (cor. ad.)
 • 1985 – 1995 M. Van Boon (contactadres)
 • 1996-1998 M. Van Boon (coördinator broederschapscentrum)
 • 1998-2010 M. Van Boon (centrumleidster)
 • 2011 – 2012 Rama Lieftink
 • 2012 – 2015 Dhr (Karim)Voestermans
 • 2015 – 2021 J. (Hamid) ter Veld en Mevr. L. (Lisa) Vos
 • 2022 – heden Mw. A. (Anne) Pauly

Haarlem (Overveen, Bloemendaal)

Dit centrum kent verschillende benamingen, maar tot 1987, waarbij het centrum een onderdeel wordt van het centrum Amsterdam, is Haarlem steeds de kern.  Het centrum Haarlem ontving het Charter op 14 juni 1921 en is daarmee waarschijnlijk het oudste centrum van Nederland.

 • 1921 Salima van Braam
 • 1933 Manohary Voûte
 • 1946 G.C. Voûte (Gawery)
 • 1959 – 1986 J. Pool (Phiroz)
 • vanaf 1987   zie Amsterdam
Hilversum

Dit centrum ontving het Charter in 1937. Het is onduidelijk waarom het centrum onvermeld blijft in de periode ’77 – ’83. Mogelijk heeft dit te maken met de verhouding tussen Ramana Klaassen en Murshid Fazal Inayat – Khan. Een aantal soefigroepen  in Nederland, waaronder die van Ramana, distantieerden zich in deze periode van het leiderschap van Fazal en richtten hun eigen Tariqa (pad) op.

 • 1929 S.M. van de Linde-Faber  (Shaukat)
 • 1972 – 1977 R.H. Klaassen (Ramana)
 • 1983- 1992 R.H. Klaassen
 • 1993 Ir. S. Van Lohuizen (Suhban)
 • 2003-2013 Antonius (Ananda)
 • 2013 – 2021 dhr. F. van der Veer (Ganesh)
 • 2021 – heden Monika Rietveld

 


Frank Ganesh van der Veer

 

Hoorn

Blijkbaar is in deze plaats in het begin van de jaren ’90 getracht een centrum op te richten

 • 1992 M. Van Kesteren
 • 1993 André de la Porte
Katwijk aan Zee (Wassenaar)

In deze plaats werd in 1970 de Soefi Universel Murad Hassil gebouwd. De bedoeling was dat dit gebouw het kloppend hart van de Soefi Beweging zou worden en de plaats waar de jaarlijkse zomerscholen zouden worden gehouden. Internationale Zomerscholen worden er inderdaad tot op de dag van vandaag op deze plaats georganiseerd.Het centrum beleefde haar hoogtepunt in de jaren ’70 waarbij er een grote community rondom Fazal ontstond. Fazal zelf woonde er en vestigde er het  secretariaat van de Soefi Beweging Nederland. Ook gingen veel mureeds van Fazal zich in de ze plaats vestigen. Na Fazals vertrek nam Ratan Witteveen het leiderschap van het centrum over. Vanaf 1997 is het centrum samengegaan met het centrum Leiden en onder de naam ‘Regio Katwijk-Leiden’ verder gegaan. ook Wassenaar is met dit centrum verbonden. De leiding is tot op heden in handen van Munir Belt.

 • 1971 G.C. Lange (Akbar)
 • 1972 E. Buwalda- de Muinck Keizer
 • 1974 M.I. Willinck
 • 1976 G.C. Lange
 • 1977 Perez
 • 1978 Bakker
 • 1979 Kiekens
 • 1983-1997  Mevr. E. Witteveen-de Vries Feyens (Ratan)
 • 1997-2018 Dhr. M. Belt
 • 2018 – 2019 Noor van Duijn
 • 2019 – heden Mw. M. (Ananda) Priem

Munir belt

Noor van Duijn

 

Leeuwarden (Friesland)
 • 1989- 1992 M. de Sterke
 • 1995 en Mevr. De Sterke
 • 1997 M. De Sterke-de Graaf
 • 2003 – 2012 S. (Salima) Cornelissen coördinator
 • 2013 – heden  dhr D. (Rama) Lieftink
 • In 2017 is het centrum ondergebracht in een zelfstandige Stichting. Het centrum gaat vanaf dat moment als onafhankelijke stichting verder, dat openstaat voor mureeds vanuit alle Soefi organisaties. Rama Lieftink en zijn vrouw Zubin Spinder sluiten zich aan bij de Inayatiyya Order van Pir Zia Inayat Khan. In maart 2020 heeft ISM/SBN de affiliatie met de Stichting verbroken vanuit aangescherpt beleid dat in december 2019 door hen is vastgesteld. Het centrum blijft, naar eigen wens,  deel uitmaken van de brede Soefibeweging in Nederland.

Dick Rama Lieftink

Leiden

Onder leiding van Baron Bentick ging dit centrum vanaf het einde van de jaren ’60 een onafhankelijke koers varen t.o.v. de Soefi Beweging die toen onder leiding van Fazal Inayat-Khan stond. Bentinck richtte hiervoor de ‘Leidse Soefi Stichting op’. Wel bleven er contacten met de Soefi Beweging en vond er uitwisseling van sprekers in de Universele Eredienst plaats.

 • 1950 M Meyer –Nobel
 • 1959 Mr. J.M. Kunst
 • 1964 – 1977 C.A. Baron Bentinck
 • 1990 M. Belt
 • 1993 M. Belt
 • Vanaf 1997: zie Katwijk
Maastricht (Zuid Limburg)
 • 1992 J. Thissen
 • 1995 F Kaelen
 • 1997 J. Thissen
 • 2006 Malie Anhari
 • 2007 Ruud Marinus, contactpersoon
 • 2011 – 2022 Ingeborg (Hakima) Wuester
 • 2022 – heden Ramineh Verheijen
Middelburg (Zeeland)
 • 1993 zonder naam in de Soefi Gedachte (Nawab Lint was de oprichter)
 • 1995 T.J. Zwierts (Amrita)
 • 1997 J.B. Flipse-van Bijlevelt
 • 2002 Van Schaik
 • 2005-heden Nuria Gortzak


Nuria Gortzak

Nijmegen (Wijchen)

Het centrum Nijmegen heeft bestaan van 1977 – 2002. In deze plaats is thans geen zelfstandig centrum meer aanwezig.

 • 1977 P.H. van Lohuizen(Hakim)
 • 1983 J.M. van Welsum
 • 1989 G. Welter
 • 1991-1992 G. Welter
 • 2002  Zubin Reijnders (Later: Zubin -Nur Westrik)  (dansen van Universele Vrede)
Rotterdam

Rotterdam ontving het Charter net als een aantal andere centra op 31 maart 1931. Vanaf 1922 waren er echter al activiteiten.

 • 1922 Rabia Robertson – van der Pot
 • 1934 K.W. Blaauw-Robertson (Kafia)
 • 1959 Dr. H.J. Witteveen
 • 1968 Witteveen (Karimbakhsh) + Mevr. W.D. (Kafia) Blaauw-Robertson
 • 1972 – 1977 W. van Gils
 • 1979 Lint (Nawab)
 • 2000 A.M.Z Hijmans
 • 2002 de Heer
 • 2005 -2009 Zubin Hijmans
 • 2010 – heden Bauke de Wreede
 • Centrum Rotterdam is op 14 Jun 2019 overgegaan in een zelfstandige Stichting Soeficentrum Rotterdam. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van Stichting Soefibeweging Nederland de affiliatie met dit centrum verbroken. Het centrum blijft, naar eigen wens,  deel uitmaken van de brede Soefibeweging in Nederland.

Tilburg

Tilburg ontving het Charter op 12 januari 1993. Het heeft steeds een nauwe samenwerking met het centrum Den Bosch gehad. Zie aldaar voor meer informatie.

V.a. 1991  Mussavir en Nuria Achterberg – Thierens (met onderbrekingen. zie ook: Den Bosch)

Utrecht
 • 1925 Yusuf van Ingen
 • 1936 J.Z. van Ingen-Jelgersma
 • 1959 C. Jonker-Semmelink (Bilthoven)
 • 1969 C.W.W. van Lohuizen (Wali)
 • 1976 Wali van Lohuizen  + Ir. J Wildschut
 • 1989 S. Van Schagen- Ammann
 • 1992 – 2012 W. Van der Vliet (Sikander)
 • 2012 – heden      Mw.J.L. van Male (Sakya)
 • Het centrum Utrecht is op 17 februari 2020 overgegaan in een zelfstandige Stichting. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van Stichting Soefibeweging Nederland de affiliatie met dit centrum verbroken.Sakya van Male

 

Veenendaal

Veenendaal was geen officieel centrum, maar meer een persoonlijke kring rondom de hieronder genoemde persoon. In dit soort situaties gaat het veelal om een centrum in oprichting. Dit centrum was een afdeling van het Soefi Contact.

1968 – 1977                          Mevr. M.M. Bosman-Schurink

Voorburg

Voor Voorburg geldt hetzelfde als wat vermeld staat bij Veenendaal.

1946 –  ?               Mevr. F. Eelvelt

Wassenaar

Wassenaar ontving het Charter op 2 maart 1940. Het stond lange tijd onder leiding van Halima Lange-Visser en vervolgens haar zoon Akbar Lange. Vanaf 1972 werd het verbonden met centrum Katwijk en werd in 1997 onderdeel van de regio Katwijk-Leiden.

 • 1946 H.J. Lange-Visser (Halima)
 • 1968 G.C. Lange (Akbar)
 • vanaf 1972 zie Katwijk
 • vanaf 1997  zie Leiden

Zeist

In Zeist was er blijkens het archief van het Soefi Museum in Den Haag een centrum onder leiding van Karim and Bashiran Adams. Dit centrum is niet in de Soefi Gedachte vermeld.

Zwolle

Het centrum Zwolle is opgericht door Karim Koster (1931) en heeft 45 jaar onder zijn leiding gestaan. Na zijn afscheid in 2014 zijn de taken overgenomen door een collectief bestaande uit: Peter Starreveld, Jamila Nur Dillingh, Alexander Martens en Paul Ketelaar. Via de laatstgenoemde persoon is een uitgebreidere brochure over de geschiedenis van het centrum verkrijgbaar. Deze brochure werd ter gelegenheid van het afscheid van Karim Koster aan hem aangeboden.

1969 – 2014       Dhr. C.K. Koster (Karim)


Karim Koster, centrumleider van Zwolle van 1969 tot 2014

2014 tot heden: Leiderschapcollectief: Peter Starreveld, Jamila Nur Dillingh (tot 2020), Alexander Martens en Paul Ketelaar, Cees Buijs (penningmeester vanaf 2020)

2021: Het centrum Zwolle gaat vanaf 1 januari verder als zelfstandige Vereniging met de naam Soefigroep Zwolle. Het bestuur bestaat uit de hier boven genoemde personen, aangevuld met Cees Buijs, de nieuwe penningmeester.