Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2020

Dit jaar krijgt het Corona virus de wereld in zijn greep. Ook de Soefi gemeenschap ondervindt de gevolgen

 

 

Op 28 januari vindt er in Suresnes een retreat plaats waarbij de verbinding tot stand gebracht wordt tussen de Inayati Orde en de opvolgingslijn van Maheboob Khan (1885 – 1948).  Met deze verbinding komt tijdens een plechtige ceremonie de gezamenlijke legacy samen van:  Hazrat Inayat Khan, Maheboob Khan, Ali Khan, Mursharaff Khan, Noor-un-nisa Inayat-Khan, Vilayat Inayat-Khan,  Mahmood Khan en Zia Inayat Khan.

Pir Zia en Mahmood Khan tijdens de plechtigheid.
Op de achtergrond Harunnisa, Mahmood’s echtgenote. 

 

Op zondag 2 februari vindt de Urs-viering van Hazrat Inayat Khan, ook wel bekend als Visalat-dag (5 februari 1927) plaats in de Anna Paulownastraat in Den Haag. Op het programma, dat duurt van 14.30 tot 18.30, staan: een lezing van Shaikh-ul-Mashaik Mahmood Khan, een Dhrupad concert en een gezamenlijke maaltijd.

 

Corona crisis

In maart van dit jaar breekt ook in Nederland de Corona-crisis uit. Alle Soefi Centra staken hun activiteiten zoals klassen, Universele Erediensten, vergaderingen en concerten. Een aantal centra probeert online sommige activiteiten een alternatieve vorm te geven. Een aantal vergadering vindt plaats via Zoom of Skype.

 

Op 14 maart overlijdt Amin Betancur (geboren april 1955) op 64-jarige leeftijd. Amin was de nationaal vertegenwoordiger van Colombia en Exectutive Supervisor van de Internationale Soefibeweging.  Een aantal keren bezocht hij de zomerschool in Katwijk aan Zee. In een In Memoriam van de Soefi Beweging wordt hij als volgt herdacht:

Amin Juan Ramiro Betancur Velasquez was een van de pioniers van het soefi-werk in Colombia. Zo’n vijfentwintig jaar geleden kwam hij  onverwachts met het soefisme in aanraking, en daarna beantwoordde hij gewillig elke oproep van de Boodschap, hielp hij bij het organiseren van evenementen en retraites, diende hij als centrumleider van Bogotá, als nationale vertegenwoordiger van Colombia, en sinds 2016 als uitvoerend supervisor van de Internationale Soefibeweging, in feite de vice-president van de organisatie. Hoewel zijn professionele werk op een heel ander gebied lag, hield hij van taal en was hij zeer bekwaam als vertaler. Hij hielp Murshid Nawab met talloze lezingen, artikelen en correspondentie. Misschien wel zijn belangrijkste erfenis in dit opzicht is de Gayan, Vadan, Nirtan, gepubliceerd als La Musica Divina in 2013. Amin was een natuurlijke persoonlijkheid die gemakkelijk mensen won met zijn hoffelijkheid, vriendelijkheid en gevoel voor humor. Hij was ook een van de muzikale pijlers van de Zuid-Amerikaanse soefi-retraites. In de laatste stadia van zijn ziekte kwamen groepen in veel landen over de hele wereld samen om voor hem te bidden. Amins aanwezigheid zal ongetwijfeld gemist worden, maar we weten dat zijn opgewekte glimlach vele harten zal blijven sieren. Amin wordt overleefd door zijn vrouw, Dilnawaz Marcela Lizarazo Diaz, twee  kinderen uit een eerder huwelijk, Vadan Juan Camilo en Prajnabai Mariana, zijn schoondochter Alejandra Camacho en twee kleinkinderen, Tomás en Antonio.

Amin Betancur

Onafhankelijke centra

In 2018 richtte het centrum Friesland een onafhankelijk stichting op. In maart van dit jaar wordt dit voorbeeld gevolgd door de centra Assen, Utrecht en Rotterdam. Alle vier centra krijgen daarop een brief van de SBN dat het centrum daarmee geen deel meer uitmaakt van ISM en SBN en daarmee ook geen zitting meer heeft in de vergaderingen van het Nationaal Comité.

 

Overleden in mei

Latif Raatgever, geboren: 1 mei 1943 overleden: 21 april 2020 (76 jaar). Latif is jaren lang bestuurslid geweest van de Stichting Murad Hassil. Hij behoorde bij het centrum Breda en woonde in Tilburg.

 

Berthe Bicker Caarten, geboren 1918, overleden: 14 mei 2020 (102 jaar).  Jarenlang steun en toeverlaat in het centrum van  ’s Hertogenbosch. Toen Mieke Burgers – Witteveen in 1991 overleed, stelde ze haar huis ter beschikking voor het houden van klassen. In de Soefi-gedachte van juni 2018 wordt aandacht besteed aan haar honderdste verjaardag in een artikel van Mussavir en Nuria Achterberg.

Berthe Bicker Caarten

 

Op 21 mei wordt Azad Roddy Daly benoemd als Executive Supervisor van het bestuur van International Sufi Movement. Hij neemt de plaats in van de eerder dit jaar overleden Amin Betancur. Azad is Australiër en woont  in een voorstad van Melbourne. Zijn vrouw, Nuria Daly is de Nationaal Vertegenwoordiger van Australië.

Azad Roddy Daly

 

Gepland in 2020

NB. Vrijwel alle onderstaande activiteiten worden in de loop van april gecanceld vanwege de wereldwijde  uitbraak van het corona virus.

De Open Dagen van de Soefi Beweging Nederland zouden worden gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 mei in Murad Hassil in Katwijk aan Zee.

 

Het zomerschoolprogramma van de Internationale Soefi Beweging zou er dit jaar als volgt uitzien:

14 – 16 juli: Workersretreat
18 – 22 juli: The Summerschool Retreat, het thema van dit jaar is ‘Bearing Fruit’ (Vrucht Dragen)
Uiteindelijk zal de Zomerschool via Zoom toch doorgang vinden. Er zijn zo’n 40 deelnemers [1]
24 – 25 juli: tweedaags Nederlands Programma

Zoals gebruikelijk was de Zomerschool gepland in het gebouw Murad Hassil in Katwijk aan Zee.

 

 

Retraites met Pir Nawab Pasnak in 2020

Er zouden dit jaar 3 retraites plaats vinden onder leiding van Pir Nawab Pasnak de leider van de internationale Soefi Beweging. De meeste worden afgelast vanwege de pandemie.
Pir Nawab Pasnak
  • De eerste (vierdaagse) retraite is van 22 tot 25 april voor mureeds met 6 of meer inwijdingen.
  • Aansluitend van 25 tot 27 april is er een driedaagse retraite die open is voor alle mureeds.
  • De derde en laatste (tweedaagse) retraite vindt plaats op 30 en 31 oktober in het pand van de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag.  Het is nog onduidelijk of deze bijeenkomst door kan gaan.

 

De bijeenkomsten van april zouden plaats vinden op locatie Bosoord in Loenen, Gelderland; het onderkomen van het Boeddhistische Maitreya Instituut.

 

Op 27 juni wordt Noor van Duijn de nieuwe centrumleidster van het centrum Katwijk. Zij vervangt daarmee Munir Belt die al geruime tijd ziek is.

 

De Suresnes Sufi Summerschool onder leiding van Shaikh-ul-Mashaik Mahmood khan Youskine wordt dit jaar via een Zoom-meeting georganiseerd. Van 1 tot 10 juli is er elke avond een on-line bijeenkomst met verschillende bijdragen: een lezing, een sacred reading, een wasifa, muzikale afstemming en de gelegenheid tot het stellen van vragen. De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Er loggen iedere avond zo’n 60 tot 80 personen in uit diverse landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Rusland en Amerika.

Sh-u-M. Mahmood khan leest uit het werk van Murshid vanuit zijn huis aan de Frederik Hendriklaan.
Naast hem zijn vrouw Harunissa

 

Op 4 augustus is het bestuur van de Soefi Beweging Nederland weer op sterkte. Voor de zomer hadden Kariem Voestermans en Joop Moerenburg afscheid genomen. De samenstelling van het nieuwe bestuur is nu als volgt:

  • Shanti Kerssies, voorzitter
  • Khalil Schoonheim, penningmeester
  • Halima Vissers, secretaris

Het nieuwe bestuur van de SBN.
v.l.n.r: Halima Vissers, Shanti Kerssies en Khalil Schoonheim

Via een uitgebreide nieuwsbrief worden de mureeds en broederschapsleden op de hoogte gebracht van de veranderingen van het afgelopen seizoen en de plannen voor de toekomst. Het motto van het nieuwe bestuur wordt: ‘Samen vormgeven’.

 

Op zondag 13 september om 15.00 uur vindt in de Tempel ‘Murad Hassil’ de jaarlijkse herdenking van Hedjrat-day, de dag dat Murshid met zijn broers India verliet, plaats. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

 

Op 18 september stuurt het bestuur van de Stichting Murad Hassil een brief naar alle centra. Shanti Kerssies, die samen met Warmolt Laméris jaren lang de functie van wakil (beheerder van de tempel) heeft bekleed, wil een stapje terug doen omdat andere (landelijke) zaken haar aandacht vragen. Het bestuur zoekt één iemand of een echtpaar dat in het Wakilhuis wil gaan wonen.

 

De najaarsretraite van Murshid Nawab Pasnak zal niet op 30 en 31 oktober plaatsvinden, maar 14 dagen eerder, op 16 en 17 oktober. Het thema van deze (on-line) retraite is: ‘Looking for Nature’ (Op zoek naar natuur). Klik hier voor de Flyer.

In oktober krijgt Europa en dus ook Nederland te maken met een tweede Corona-golf. Wederom heeft dit consequenties voor het programma van de verschillende centra. Ook nu neemt men zijn toevlucht tot online bijeenkomsten via Zoom of Skype.

Op 13 december presenteert de Stichting Murad Hassil haar nieuwe toekomstvisie. Elmer Koole van de Sufy Way is de nieuwe voorzitter van de stichting die verder zal gaan onder de nieuwe naam: Stichting Universel Murad Hassil. Belangrijkste visie elementen zijn:

  • Meer nadruk op de universele spirituele identiteit van het gebouw
  • een actieve verbinding en vertegenwoordiging zoeken met en van de verschillende Soefi organisaties
  • Meer aandacht voor het maatschappelijke thema duurzaamheid.

Lees hier de volledige tekst van het communiqué: Gedroomde toekomst Universel 13-12-2020