Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 1966 – 1975

Gedurende 15 jaar was Munira Meyer - Nobel de secretaresse van International Head Quarters in Genève. In april van dit jaar besluiten Fazal Inayat - Khan en Karimbakhsh Witteveen haar te laten vervangen door Sitara Brutnell. Zij zal in mei van dit jaar arriveren in Genève. Munira zal daarop noodgedwongen naar Nederland moeten verhuizen. Fazal wil met deze aanpassing het centrum in Genève een impuls geven en IHQ versterken. Het plan is verder om het archief van IHQ naar de Banstraat over te breng [...]

Oprichting Soefi-Contact door Gawery Voûte. Zij voer met haar groep al vanaf het einde van de jaren 50 een onafhankelijke koers. Er wordt gekozen voor de verenigingsvorm die een meer democratisch karakter heeft dan de hiërarchische structuur van de Soefi Beweging. Voor de innerlijke school wordt een Soefi Raad opgericht die te werk gaat op basis van meritocratie. Mensen met aantoonbare verdiensten binnen het soefiwerk krijgen van de raad meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld het recht op inwij [...]

Dit jaar overlijdt Nekbakht Furnée, een van de secretaresses van Inayat Khan. Haar vermogen en archief liet ze na aan de Nekbakht Stichting.       De Soefi Gedachte vermeldt een nieuwe voorzitter van de Sufi Youth Brotherhood. Iskander Tenhaeff vervangt A.(Amir) Honing. Amir blijft wel genoemd als lid van de SYB. Phiroz Pool volgt dit jaar Karimbaksh Witteveen op als Nationaal Vertegenwoordiger van Nederland. De reden is dat Karimbakhsh voorzitter wordt van het IMF (1973 – 1978) e [...]

De Soefi Gedachte verschijnt vanaf het maartnummer in een nieuwe witte cover met blauwe opdruk. De redactie wordt dan nog gevormd door Shahzadi Khan - de Koningh, Iman Kunst, Ied Cohen - Wiener, Mahmood Khan en Karimbakhsh Witteveen. Later, In 1975, zijn  de meeste leden uit de redactie gegaan. Fazal Inayat-Khan en Ied Cohen - Wiener vormen daarna de kern van de nieuwe redactie.       In het voorjaar benoemt Vilayat Inayat-Khan zijn oudste zoon  Zia (1971) tot zijn opvolger  ‘in a [...]

Ameen Carp. Hij komt dit jaar over verschillende thema's in conflict met Fazal Inayat-Khan en Karimbakhsh Witteveen     Activiteiten in de Murad Hassil richten zich meer en meer op jongeren. Ook de werkkampen voor jongeren nemen een aanvang. Ze vinden plaats in Surrey, Engeland en worden geleid door Fazal Inayat-Khan. Ook tijdens de zomerschool van 1972 zal een werkkamp van 12 dagen worden georganiseerd voor ‘moderne mensen vanaf 15 jaar’.  Naast de werkkampen zijn ook de lichamelijke [...]

    Bij een brand in een verzorgingshuis in Driebergen komen twee seniore mureeds om het leven. Het zijn mevrouw M. N. Kerbert  - Schroeter  en mevrouw J. de Vries Feijens.  Op 11 mei overlijdt Fatayab Lugt, centrumleider van Enschede. Het In Memoriam in het juninummer van de Soefi gedachte is van de hand van Karim Koster. Op zaterdag 16 en zondag 17 mei wordt de jaarlijkse voorjaarsconferentie van de Soefi Beweging gehouden in het pand aan de Anna Paulownastraat 78. De zaterdag was ee [...]

De Universel Murad Hassil in aanbouw (foto: Alim Vosteen) Op zaterdag 4 januari speelt het Brabants Orkest in Den Bosch werken van Corelli, Teleman, Wolf, Mozart én 'La Monotonia voor strijkorkest' van Hidayat Khan (Kahn gespeld in het programmaboekje). Tijdens het concert zijn ook aanwezig Shahzadi en Fazal Inayat - Khan en zijn gezin. Op 5 februari van dit jaar vindt de jaarlijkse Urs-viering plaats in New Delhi bij het graf van Hazrat Inayat Khan. Op de onderstaande foto zien we Vilayat en Ha [...]

In januari vond voor de Haagse Rechtbank een kort geding plaats over de opvolging van P.o.M. Musharaff Khan, die zowel door Mahmood Khan als door Fazal Inayat-Khan (zie bovenstaande afbeelding) geclaimd werd. De zaak van Fazal werd gesteund door Dr. Witteveen, door de weduwe van Musharaff Khan (Mevr. Shahzadi Musharaff Khan- de Koningh) alsmede door de leiding van de Internationale Soefibeweging. Aan de kant van Mahmood staat Jabbar baron Bentinck. De Rechtbank stelde Fazal in het gelijk. Mahmoo [...]

Pir-o-Murshid Musharaff Moulamia Khan overlijdt dit jaar op 30 november.       Louis (Salamat) Hoyack overlijdt op 16 februari. Hij wordt in een In Memoriam van de hand van Mahmood Khan omschreven als “een der meest markante en ‘klassieke’ figuren van het Soefisme”. Het juni nummer van de Soefi Gedachte zal geheel aan hem worden gewijd. Op pagina 45 is een complete lijst van zijn publicaties opgenomen. Zo heeft hij maar liefst 47 artikelen voor het blad geschreven. Opvallend daar [...]

Het volledige gezelschap van het toneelstuk The Bogeyman. Zie verslag Zomerschool 1966 op deze pagina     Nederland kent dit jaar 14 centra. Klik hier voor de volledige lijst: Nederlandse centra in 1966 Op 4 januari wordt er een gesprek uitgezonden op de AVRO radio in de reeks Gedachtenwisselingen over Geestelijk Stromingen . Het gesprek gaat over de Soefi Beweging. Aan het gesprek nemen deel: Karimbakhsh Witteveen, Prof. Dr. Van der Linde van de Universiteit van Utrecht, Pater Oostvog [...]