Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 1926 – 1935

De Soefi Beweging viert dit jaar haar 25 jarig jubileum (gerekend vanaf het jaar dat Hazrat Inayat Khan in Amerika aankwam)     Dit jaar keert een aantal centra terug bij de Internationale Soefi Beweging na in 1929 hun lidmaatschap te hebben opgezegd. Het zijn: de Noorse groep (o.lv. Akbar Egeberg) de Zwitserse groep (o.l.v. Mevrouw Meyer de Reutercrona) de Braziliaanse groep (o.l.v. De heer (Shabaz) Best) Shaikh-ul-Mashaik Maheboob Khan had daartoe een bezoek gebracht aan Noorwegen en [...]

Musharaff Khan treedt dit jaar op in Arnhem. Zie onder.     Op zondag 4 februari 1934 zijn er in Den Haag wederom twee Soefi-diensten. De maandag er op, 5 februari, is het Visalatdag, de sterfdag van Inayat Khan. In beide centra wordt een herdenking georganiseerd. Haagse Courant, zaterdag 3 februari 1934   In ‘85 jaar Soefi Boodschap in Arnhem 1921 – 2006’ lezen we: “Al in 1934 vindt er in Arnhem in het openbaar een evenement plaats 'onder auspiciën van de Soefi Beweging', zo beri [...]

Tot en met 1932 hield het Haagse centrum van Van Stolk bijeenkomsten in de Pulchri Studio aan het Lange Voorhout. Op 7 januari is de feestelijke opening van het nieuwe Soefi-gebouw, bedoeld voor het Haagse centrum en voor de nationale bijeenkomsten, dat gevestigd is in de Bazarstraat 20 in Den Haag. Dit pand zal tot 1941 in gebruik zijn. Volgens een ooggetuige was het die dag stralend mooi weer. Haagse Courant 7 januari 1933 Sirkar van Stolk heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst, daarna z [...]

In januari schrijven Salima van Braam en Sirkar van Stolk in de functie van respectievelijk Seraja en Siraj een brief naar alle Cherags van Nederland om hen de finesses van het rituaal van de Universele Eredienst nogmaals onder de aandacht te brengen. Er is hen gebleken dat de laatste jaren door de dienstdoende Cherags minder streng gelet wordt op de uitvoering van het ceremonieel van de Eredienst. Op vrijdag 5 februari van dit jaar wordt Wali (Christian Wilhelm) van Lohuizen geboren, zoon van K [...]

Vanaf januari worden in Deventer diensten gehouden. Op 31 maart van dit jaar ontvangen zes Nederlandse centra een officieel charter om als branche van de Internationale Soefi Beweging te mogen optreden. Het zijn Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Deventer en Haarlem. Ook Utrecht wordt dit jaar een officieel centrum; de datum is onbekend.  Op 16 september 1936 volgt het charter voor Arnhem. In zijn huis in Den Haag ontvangen Sirkar van Stolk en zijn vrouw zo’n veertig mureeds voor de Vis [...]

In Amersfoort wordt op 5 januari een nieuw centrum gesticht onder leiding van Azim Kerbert. Andere werkers in dit centrum zijn mevrouw Narbada Kerbert en mejuffrouw Shireen Kerbert. Tijdens de zomerschool van 1929 zijn zij door siraj Fazal Mai Egeling tot cherag(a) geordineerd. Er wordt een kleine maar comfortabele zaal gehuurd voor het houden van tweewekelijkse Universele Erediensten.    Op woensdag 15 januari spreekt Bhakti van Eggink  - Stolk in het centrum Amsterdam. Algemeen Handelsbla [...]

Met een Universele Eredienst vindt in Den Haag de officiële opening plaats van de ‘Kerk van Allen’ door Sirdar van Tuyll van Serooskerken op 20 januari 1929. Saïda van Tuyll en Eqbal Dawla van Goens treden op als cherag. De architect van het gebouw is de mureed Piet Kramer. De kerk is gebouwd tegen het woonhuis van Van Tuyll aan de Anna Paulownastraat 78 in Den Haag. Er zijn 225 zitplaatsen. De muren zijn aan de binnenzijde voorzien van een witte pleisterlaag, de vloer is bekleed met kokosmatten [...]

Op 5 februari is er een Universele Eredienst in het centrum Amsterdam aan de Keizersgracht 580: Algemeen Handelsblad van 4 februari 1928   Dear Mr. & Mrs. van Lohuizen, Our heartiest congratulations on the birth of your son. We were very happy to hear the good news. His Sufi-name would be Subhan (Subhaan, de klemtoon op 'haan') which means 'Praised One'. We wish all the best luck for the baby and the parents. With all God's blessings, Maheboobkhan.    De opvolgingskwestie doet Van [...]

1927 Op 10 januari spreekt Salima van Braam in het centrum Arnhem. De locatie is onbekend. Op donderdagavond 27 januari spreekt Zuleikha van Ingen - Jelgersma in het centrum Amsterdam over 'De Heilige boeken in den Soefi eeredienst. Algemeen Handelsblad, woensdag 26 februari 1927   Overlijden Hazrat Inayat Khan Op 5 februari overlijdt  in India Hazrat Inayat Khan, waarschijnlijk ten gevolge van een longontsteking, in aanwezigheid van zijn secretaresse, Kismet Stam. In haar boekje ‘Rays’ lez [...]

Op 8 september haalt Murshid nog zijn rijbewijs.    In Nederland verschijnt het werk 'De ziel, vanwaar zij komt en waarheen zij gaat' in een vertaling van Tony de Ridder, een Nederlands schrijfster en dichteres en een mureed uit Arnhem. Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 93, 1926, no 12, 12-02-1926   Op 12 februari is Murshid in Chicago. Per post geeft hij een Soefinaam aan Anita von Hemert, die in  1925 trouwde met Sirkar van Stolk. Ze ontvangt de naam 'Sajani' wat 'merited' (verdiens [...]