Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 2016 – 2025

    In mei van dit jaar komt de International Sufi Movement met twee mededelingen: Het hoofdkwartier wordt ondergebracht in een Nederlandse Stichting, na 100 jaar in Genève gevestigd te zijn. De nieuwe website van de Movement wordt gelanceerd: http://www.sufimovement.org   De noodkreet van moeder aarde Open Soefidag 27 mei 2023 "Tijdens deze dag in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk zullen we ons op de huidige ecologische crisis bezinnen. Wat is het soefi antwoord op de noodkr [...]

'De wondere wegen van het hart' en 'Het verlangende hart' zijn dit jaar de thema's van de open dagen van de Soefi Beweging.   Met de afschaffing van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 23 maart komt er een definitief einde aan alle corona-beperkingen. Alle soefi-organisaties in Nederland beginnen weer live bijeenkomsten te houden. Een aantal van deze bijeenkomsten blijven ook via zoom bereikbaar zoals de Sangatha-avonden in Den Haag en de klassen en diensten van het Soefi Contact [...]

Op 1 januari wordt het Zwolse centrum zelfstandig. Hiertoe is in het najaar van 2020 een vereniging opgericht. Zwolle volgt daarmee de lijn van de centra Friesland, Rotterdam, Utrecht en Assen die zich al eerder verzelfstandigd hadden.  Het centrum gaat verder onder de officiële naam: Vereniging Universeel Soefisme Zwolle. De naam die het centrum in de praktijk zal bezigen is: Soefigroep Zwolle.   In memoriam Aslan Sattler Op 13 januari overlijdt Aslan Sattler (27 september 1946) van de Suf [...]

Dit jaar krijgt het Corona virus de wereld in zijn greep. Ook de Soefi gemeenschap ondervindt de gevolgen     Op 28 januari vindt er in Suresnes een retreat plaats waarbij de verbinding tot stand gebracht wordt tussen de Inayati Orde en de opvolgingslijn van Maheboob Khan (1885 - 1948).  Met deze verbinding komt tijdens een plechtige ceremonie de gezamenlijke legacy samen van:  Hazrat Inayat Khan, Maheboob Khan, Ali Khan, Mursharaff Khan, Noor-un-nisa Inayat-Khan, Vilayat Inayat-Khan,  [...]

Op 15 februari besluit het bestuur van de Stichting Soefi Darbar Den Haag tot opheffing van deze organisatie. Vanaf 1962 beheerde de stichting het soefi centrum aan de Banstraat 24. Toen dit centrum fuseerde met het centrum aan de Anna Paulownastraat 78 en de gezamenlijke diensten op dit adres zouden plaatsvinden, kreeg de stichting een andere taak: het huisvesten van het archief en het kantoor van International Headquarters. Door het verhuizen van IHQ naar een kantoorpand aan het Benoordenhout [...]

  De centra van Friesland, Groningen, Assen en Zwolle organiseren op 21 april een Soefi Ontmoetingsdag voor de regio noord Nederland. De dag heeft als thema: 'Het innerlijk licht'. In de ochtend zijn er workshops van Lia Groen (dans), Zubin Spinder (De betekenis van de elementen in het Soefisme) en Paul Ketelaar (Het Innerlijk Licht). In de middag komt Mahmood Khan Youskine praten over Soefisme, hij wordt daarbij geïnterviewd door Rama Lieftink. Aan het eind van de middag wordt gezamenlijk [...]

Op 5 februari wordt de negentigste sterfdag herdacht van Hazrat Inayat Khan. Nawab Pasnak en Nuria Sabato, de nieuwe leiders van de Soefi Beweging  besteden in een open brief aandacht aan dit feit.   Op 8 maart wordt Karimbakhsh Witteveen uitgebreid geïnterviewd door de Groene Amsterdammer: Ondanks zijn hoge leeftijd was Johan Witteveen vastbesloten om begin februari naar India te reizen, voor een conferentie over universeel soefisme. Hij voelde een grote drang om te gaan, zeker nu met ‘Ame [...]

Hidayat Inayat Khan overlijdt dit jaar op 99-jarige leeftijd.     2 januari: Pir Zia verandert de naam van de Sufi Order International in: The Inayati Sufi Order. In 2019 wordt de spelling aangepast: The Inayatiyya Sufi Order. In februari van dit jaar wordt Karimbakhsh Witteveen ernstig ziek. Enige tijd sluit hij zich af van de buitenwereld, omringt door zijn naaste familieleden. In deze periode maakt hij een opmerkelijke switch. Was hij de laatste jaren vastbesloten Pir Zia te benoeme [...]