Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2018

 

De centra van Friesland, Groningen, Assen en Zwolle organiseren op 21 april een Soefi Ontmoetingsdag voor de regio noord Nederland. De dag heeft als thema: ‘Het innerlijk licht’. In de ochtend zijn er workshops van Lia Groen (dans), Zubin Spinder (De betekenis van de elementen in het Soefisme) en Paul Ketelaar (Het Innerlijk Licht). In de middag komt Mahmood Khan Youskine praten over Soefisme, hij wordt daarbij geïnterviewd door Rama Lieftink. Aan het eind van de middag wordt gezamenlijk de Zikar gedaan. Plaats van samenkomst is het Nivonhuis ‘Allardsoog’ in Bakkeveen.

‘Allardsoog’

 

Op donderdag 26 april ontvangt Mahmood Khan Youskine een koninklijke onderscheiding – Officier in de Orde van Oranje-Nassau – uit handen van Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag.

Op 4 juli maakt Nuria Sabato bekend zicht terug te trekken als Co-Representative General van de Soefi Beweging. De aanleiding is het plan van een aantal leden van de Pir-o-Murshid Council om het punt: ‘De terugkeer naar een single leadership’ op de eerstvolgende vergadering van de council te zetten. Karimbakhsh Witteveen ziet in deze ontwikkeling een gelegenheid om wederom te pleiten voor overdracht van het leiderschap aan Pir Zia. Tijdens de workersretreat voorafgaand aan de Internationale Zomerschool van dit jaar komt de Executive Committee van de Soefi Beweging met de verklaring dat Nawab Pasnak tijdens de vergadering van de voorafgaande dagen is verkozen tot single leader van de Internationale Soefi Beweging en vanaf dat moment de titel ‘Pir’ zal dragen. Deze gebeurtenissen zijn de aanleiding tot enorme uitwisseling van ideeën, commentaar, standpunten en analyses op het platform van de Google-group van de International Soefi Movement. Op 15 augustus wordt de Google-groep gesloten en wordt er een aparte facebook pagina aangemaakt voor verdere uitwisseling.

De Zomerschool vindt dit jaar plaats van woensdag 25 juli tot en met dinsdag 31 juli. Het thema van de Zomerschool van dit jaar luidt: ‘The Secret lies in Beauty’. Voor het eerst verschijnt er een programmaboekje van 40 pagina’s van de Zomerschool met daarin naast het programma ook teksten, aforismen en gedichten.

In september is de verkoop rond van de Banstraat 24 in Den Haag. Het archief van International Head Quarters verhuist naar een pand aan de Benoordenhout in Den Haag. Daarnaast heeft het Soefi Museum een akkoord bereikt met de SIFS (Stichting Inayat Fundatie Sirdar) over de  verhuizing van het museum naar de voormalige woonvertrekken van Ameen Carp in het pand in de Anna Paulownastraat 78. De verhuizing zal plaatsvinden in de maanden oktober, november en december.

In het najaar kondigen Karimbakhsh Witteveen en Mahmood Khan Youskine de oprichting aan van een nieuwe organisatie met de voorlopige naam: ‘Stichting Soefi Beweging volgens de oorspronkelijke statuten van 1923’. Het doel van de stichting is om Pir Zia een plek te bieden zijn inspiratie te kunnen geven aan voormalige (Rusland, Polen, Duitsland en Italië) en huidige (met name die in Nederland) centra binnen de Soefi Beweging Internationaal. Pir Zia zal dit doen uit hoofde van zijn functie als Sajjada Nasheen (beheerder van de Dargah van Inayat Khan).

Op zondag 18 november hebben de centrumleiders van Nederland en een aantal geïnteresseerde mureeds een gesprek met Nawab Pasnak om verder te praten over de ontstane situatie t.a.v. het leiderschap van de Soefi Beweging en om de wensen van de Nederlandse centra te bespreken.

Op 7 december overlijdt Michaël Schouwenaar, lid van het Soefi Contact en gewaardeerd spreker in de Universele Eredienst van zowel Contact als Beweging.  Ook organiseerde hij retraites op zijn eigen Michaëlshof in Den Oever.

Michaël Schouwenaar 1944 – 2018

 

Op 8 december vindt er weer een vergadering plaats van het Nationaal Comité in het pand Anna Paulownastraat 78 in Den Haag. Het bestuur neemt afscheid van Sakya van Male (voorzitter) Zubin van den Besselaar (secretaris) en Karin van der Mey (lid). Er zijn bloemen en lovende woorden voor de aftredende leden. Als nieuwe secretaris wordt Alif Hartman uit Twente geïnstalleerd. Gert van der Zande uit Assen wordt de nieuwe voorzitter van de SBN en daarmee tevens de Nationaal Vertegenwoordiger van Nederland.