Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Personenregister

Personenregister

Inleiding

Het is vanzelfsprekend ondoenlijk om in dit bestek alle mureeds van de Soefi Beweging van alle nationaliteiten van de laatste honderd jaar op te nemen. Er is daarom een keuze gemaakt om de nadruk te leggen op de namen van soefileiders en publicisten van de eerste en tweede generatie (globaal het tijdvak 1910 – 1980). Een uitzondering is gemaakt voor de zgn. Soefi-‘Khanen’. Deze lijst loopt van de grootvader van Inayat Khan, Maulabakhsh tot en met Pir Zia, de zoon van Pir Vilayat, (tijdvak 1833 tot heden). Tot slot zal de lezer merken dat in het volgende overzicht een grote nadruk ligt op Nederlandse mureeds. Dit heeft zowel te maken met het beoogde lezerspubliek als met de voor mij beschikbare bronnen. Het spreekt voor zich dat ik blij ben met alle aanvullingen, correcties en aanvullend fotomateriaal.