Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2019

Op 15 februari besluit het bestuur van de Stichting Soefi Darbar Den Haag tot opheffing van deze organisatie. Vanaf 1962 beheerde de stichting het soefi centrum aan de Banstraat 24. Toen dit centrum fuseerde met het centrum aan de Anna Paulownastraat 78 en de gezamenlijke diensten op dit adres zouden plaatsvinden, kreeg de stichting een andere taak: het huisvesten van het archief en het kantoor van International Headquarters. Door het verhuizen van IHQ naar een kantoorpand aan het Benoordenhout in Den Haag, verviel de functie van de stichting. De laatste bestuursleden waren: Karimbakhsh Witteveen (vice-voorzitter), Siddharta Rosdorff (penningmeester), Hamida Verlinden (secretaris), Zebunissa Voestermans (lid) en Johara Steingröver (lid).

Op zaterdag 30 maart vindt voor de tweede maal een regiodag van de noordelijke centra plaats, Groningen, Friesland, Assen en Zwolle/Meppel.  De locatie is centrum Pacha Mama in Lekkum bij Leeuwarden. Tijdens de dag staat het klassieke werk van Fariduddin Attar centraal: ‘De Samenspraak der vogels’. In een aantal workshops worden de bezoekers vertrouwd gemaakt met de zeven valleien die symbool staan voor de innerlijke reis van de mens. Er zijn ca. 35 bezoekers.

Murshid Karimbakhsh Witteveen overlijdt op 97-jarige leeftijd op dinsdag 23 april in zijn woonplaats Wassenaar, naar verluid tijdens zijn avondmeditatie. Diezelfde dag verscheen er in de Volkskrant nog een groot interview met hem door Fokke Obbema. De titel van het artikel luidt: ‘Denken is vluchtig, voelen leidt naar je ziel’.


Foto: Jitske Schols

Een week later, op dinsdag 30 april, vindt de uitvaart plaats in de Soefi tempel Murad Hassil in Katwijk aan Zee. De dienst wordt geleid door Hayat Jironet, Satvva van Dorssen en Pir Zia Inayat-Khan. Mahmood Khan spreekt namens de Soefi Beweging. Er is muziek van Mirabai de Jong (harp en zang), Saraswati de Vries (harp) en Omar Inayat Khan (harmonium en zang). Volgens de organisatoren waren er ruim 300 bezoekers van de plechtigheid. Alle ruimten van de tempel en het Wakil-huis moesten worden gebruikt.

 

Op 11 en 12 mei vinden de Open Dagen van de Soefi Beweging Nederland plaats in de Universel Murad Hassil in Katwijk aan Zee.

 

Van 1 – 10 juli werd in Suresnes, Frankrijk de International Summerschool  o.l.v. Shaikh-ul-Mashaik Mahmood Khan Youskine gehouden. Er waren dagelijks zo’n veertig bezoekers uit Polen, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In het programma was veel aandacht voor de lezingen van Pir-o-Murshid Inayat Khan. Daarnaast was er veel ruimt voor muziek, meditatie en een aantal lezingen.

 

 

Van 15 – 22  juli vond in Nederland wederom de jaarlijkse Internationale Zomerschool van de Soefi Beweging plaats in Murad Hassil, Katwijk aan Zee o.l.v. Pir Nawab Pasnak. Er waren bezoekers uit onder andere Colombia, Equador, Nederland en Duitsland. Op het programma staan lezingen, muziek en dans en spirituele oefeningen (meditatie, Wasifa en Zikar). Zoals gebruikelijk werd de zomerschool vooraf gegaan door vergaderingen van Headquarters en de Workersretreat.

 

Op 16 juli overlijdt Mary (Mira) van Leer – Lindeman op 98-jarige leeftijd in haar woonplaats Driebergen – Rijnsburg.
Mary was Soefi vanaf de vroege jaren ’50.  Ze begon haar Soefi leven in Amsterdam, waar ze de klassen volgde bij Salima van Braam. In 1954 verhuisde het gezin Van Leer naar ‘t Gooi waarbij ze aansluiting vonden bij het centrum Hilversum, dat destijds onder leiding stond van Ramana Klaassen. Ze is de moeder van Thijs van Leer (1948), Frank van Leer (1950) en Maarten (Ophiël) van Leer (1960).  Deze laatste is actief binnen de Inayati Order als koorleider. Mary ging op enig moment van de Beweging naar de Orde. Ze was daar jarenlang redactielid van het tijdschrift ‘De Boodschap’, later ‘Sofia’.

 

 

Op vrijdag 23 augustus heeft Pir Zia om 14.00 uur een ontmoeting met de Nederlandse Centrumleiders in het gebouw  Anna Paulownastraat 78. Er zijn zo’n 20 aanwezigen.

 

International Headquarters

International Headquarters maakt op 11 september bekend dat Noor van Duijn van het centrum Katwijk is benoemd als Algemeen Lid (Member at Large) van het Executive Committee van The International Sufi Movement.


          Noor van Duijn

Met de benoeming van Noor van Duijn is het Executive Committee (EC) van de International Headquarters (IHQ) van de International Sufi Movement (ISM) weer op volle sterkte. De samenstelling van het EC is vanaf nu als volgt:

Nawab Pasnak,                     General Representative (GR)                            Canada / Noorwegen

Amin Betancur,                    Executive Supervisor                                          Bolivia

Inam Anda,                            General Secretary                                               Ecuador

Ishrafil Molenaars,               Treasurer (penningmeester)                            Nederland

Zebunnisa Voestermans,     Assistant to the GR                                            Nederland

Baasit Carrillo,                      International Coordinator                                Ecuador

Amir Smits,                            Inner School (Netherlands) Secretary           Nederland

Monika Rietveld,                  Universal Worship Secretary                           Nederland

Shakti Genn,                          Spiritual Healing Secretary                              Australië

Johara Steingröver,              Symbology Secretary                                         Nederland

Darafshan Anda,                   Brother/Sisterhood Secretary                          Ecuador

Noor van Duijn,                    Member at large (Algemeen lid)                       Nederland

 

Soefi Museum

Op vrijdag 13 september vindt om 12.30 uur de opening plaats van het nieuwe Soefi Museum in het gebouw van  Paulownastraat 78. Om 11.00 uur worden de ruimten ingezegend door drie cherags: Hamida Verlinden, Erika Kwan Yin Mösenbacher en Alexander Martens. Om 13.00 uur wordt het museum officieel geopend door Shaikh-ul-Mashaik Mahmood Khan Youskine. Bij de opening zijn zo’n 70 personen aanwezig.

 

 

Ook op vrijdag 13 september wordt ‘s middags om 15.30 uur de Hejrat-dag gevierd in de tempel Murad Hassil in Katwijk aan Zee.

 

Op zondag 24 november houdt Monika Rietveld ‘s middags een voordracht in Heerde met als titel: ‘Soefisme, geschiedenis en poëzie’. Monika is hoofd van de Universele Eredienst van de Soefi Beweging en lid van het centrum Hilversum. Daarnaast is Monika pastoraal werkster binnen de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. Plaats van handeling: Julianakerk, Julianalaan 2 in Heerde.


Monika Rietveld

Het bestuur van de SBN en het Nationaal Comité van Nederland komen bijeen op zaterdag 23 november en zaterdag 7 december. Het onderwerp van gesprek is de relatie tussen de internationale, Nederlandse en regionale organisatie (resp. IHQ, SBN en de 22 Nederlandse centra). Zowel binnen het bestuur van de SBN als bij de centra zijn verschillende inzichten en wensen over hoe deze verhouding gestalte moet krijgen. IHQ en de SBN komen tot een gedetailleerde omschrijving van de verhoudingen tussen de genoemde organisaties gebaseerd op de statuten van zowel IHQ als SBN. Het document dat deze verhoudingen nader omschrijft, heeft als titel: ‘Basis en richtlijnen voor de samenwerking tussen ISM, SBN en de SBN centra’. Het stuk is op 30 oktober vastgesteld in een overleg tussen IHQ en SBN. De richtlijnen van de notitie gaan per direct in. Een en ander doet Gert van der Zande besluiten zijn functie als nationaal vertegenwoordiger en lidmaatschap van het bestuur van de SBN ter beschikking te stellen. Hij zal enige tijd later ad interim worden opgevolgd door Alif Hartman.

Andere onderwerpen op de vergadering van 7 december:

  • Karim Maas geeft toelichting op de nieuwe vorm van de Soefi Gedachte, ingaande bij het maartnummer van 2020
  • De Dutch Publication Committee (DPC) gaat in de toekomst verder onder de naam: Nederlandse Publicatie Commissie (NPC). De meeste recente vertaling van de commissie is ‘Intitiation and Discipleship’. Aan het eind van de vergadering ontvangt elk centrum een aantal exemplaren ter kennismaking.

Op zondag 29 december overlijdt At de Roos (Zutphen 31 augustus 1931) op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Apeldoorn. At was (samen met zijn vrouw Corrie) zeer actief binnen de Soefi Beweging als centrumleider, lid van het dagelijks bestuur van de SBN (begin jaren ’90) en als spreker tijdens de Universele Erediensten. Een deel van zijn toespraken is ter gelegenheid van zijn 80-ste verjaardag in 2011 gebundeld.

At de Roos