Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 1986 – 1995

De Soefi Gedachte heeft niet de gewoonte in te gaan op de actuele maatschappelijke thema’s. Onder de leiding van Fazal in de jaren ‘70 kwam hier tijdelijke verandering in.  Dit jaar is het Wali van Lohuizen die de blik op de maatschappij richt. In het juninummer van de Soefi Gedachte schrijft hij een artikel waarin hij reageert op een publicatie in het weekblad HP/De Tijd  over de vermeende gewelddadige oorsprong van de Islam. In dezelfde uitgave vinden we van hem een andere bijdrage waarin hij [...]

Ter gelegenheid van haar 95-ste verjaardag verschijnt er in de NRC een groot artikel over Charlotte (Mussawira) van Pallandt. Net als haar broer en zus, Floris van Pallandt en Louisa de Smet- van Pallandt, is zij soefi. Uit het artikel komt de volgende passage: (...) het exotische langstelige snaarinstrument, een tampoera, dat in de kamer tegen een boekenkast staat geleund, schuin onder een portretfoto van een bebaard heerschap met een fez op zijn hoofd en in zijn donkere ogen de onmiskenbare bl [...]

Op 1 maart van dit jaar wordt Murshidzade Hidayat Inayat-Khan benoemd tot Representative General (algemeen vertegenwoordiger) van de Soefi Beweging. Tevens ontvangt hij de titel Pir-o-Murshid. Hiermee komt formeel een einde van het collectieve leiderschap dat in 1982 was aangetreden. Karimbakhsh, die namens de leadership council op trad als Algemeen Vertegenwoordiger, krijgt nu de functie als Executive Supervisor. Daarnaast wordt hij president van de Zomerschool. Mahmood Khan, die tot dan toe de [...]

Het Wakilhuis, vlak na de oplevering.    Dit jaar vind de bouw van het Wakilhuis (een ruimte voor koffie-, thee- en maaltijden) plaats bij de Universel Murad Hassil in Katwijk aan Zee. Zohra Le Rütte zal haar intrek nemen in het bescheiden appartement aan de achterzijde van het gebouw en de rol van beheerder op zich nemen.   Jemal Oosterdorp, centrumleider van Twente, overlijdt dit jaar tijdens de zomer. De rouwdienst is in Den Haag, waarna Jemal wordt begraven op ‘Oud Eik en Duin’. Sh [...]

“De redactie (van de Soefi Gedachte PK) verwelkomt u bij het begin van de nieuwe jaargang. Bij het volgende nummer hopen we u ook in een nieuw jasje en met een nieuw gezicht tegemoet te treden. Die nieuwe aanpak sluit aan bij de benadering zoals die in de nieuwe folder van de Soefi Beweging naar voren komt: modern, gewoon, waardig, sympathiserend en warm, verwelkomend zonder iets op te dringen.” Dit nieuwe jasje komt er uiteindelijk pas in maart 1992. In juni 1997 wordt er weer een nieuw jasje a [...]

Voorafgaand aan de Urs viering van 5 februari organiseren Wali en Walia van Lohuizen een seminar in het complex rond de Dargah van Inayat Khan in New Delhi, India. Het thema van de Seminar is: 'The Sufi Ideal in Daily Life'. Op het programma staan vele nationale en internationale sprekers en vertegenwoordigers van de verschillende wereldreligies. Vanuit Nederland zijn er bijdragen van Karimbakhsh Witteveen en Shaikh-ul-Mashaik Mahmood Khan. Klik hier voor de uitnodiging en het programma van de S [...]

Op 6 februari, een dag na Visalatdag, de sterfdag van Hazrat Inayat Khan, verschijnt er in de NRC een uitgebreid artikel over de recent geopende vernieuwde Dargah (grafmonument) van de stichter van de Soefi Beweging in het westen. In het artikel worden Wali en Walia van Lohuizen, die jaren hebben geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding van het Dargah-complex, uitgebreid aan het woord gelaten. Wali en Walia van Lohuizen poseren voor het vernieuwde Dargah-complex.   Op 27 mei vindt er een [...]

De fusieplannen van de Beweging en Orde zijn definitief ten einde. Murshid Fazal heeft zijn eigen onafhankelijke organisatie ‘The Sufi Way’ opgericht en Pir Vilayat’s Internationale Sufi Orde heeft er de voorkeur aan gegeven een onafhankelijke organisatie te blijven.   De Leadershipcouncil 1988 - 1993 De Soefi Beweging richt een leiderschapsraad (Leadershipcouncil) op bestaande uit: Karimbakhsh Witteveen Hidayat Inayat-Khan Mahmood Khan Youskine Shazadi Musharaff Khan Ratan Witteveen is sec [...]

Phiroz Pool overlijdt op 2 juni van dit jaar in de leeftijd van 86 jaar. Phiroz Pool in 1953 De naam ‘Landdagen’ wordt vervangen door ‘Broederschapsdagen’. Op 6 juni viert de Soefi Beweging de honderdste geboortedag van Shaikh-ul-Mashaik Maheboob Khan (1887 - 1948). Het juni nummer van de Soefi Gedachte is een herdenkingsuitgave, geheel aan hem gewijd. Ter gelegenheid van dit feit wordt er in de Banstraat een expositie ingericht rondom zijn leven en muziek. Ook aan de muziek van de familieleden [...]

Uit het maartnummer van de Soefi Gedachte: Mededeling Sinds eind vorig jaar vinden besprekingen plaats tussen de Soefi Beweging en de Soefi Orde. Doel is steeds verdergaande samenwerking met als doel fusie. Voorstellen daartoe zijn deze winter in de centra en andere groeperingen besproken. Een advies van de Nederlandse Soefi Beweging aan het Internationaal Hoofdkwartier wordt in maart uitgebracht. Inlichtingen bij de Nationaal Vertegenwoordiger.  Op 1 maart richt Fazal de ‘Sufi Way of Action’ op [...]