Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 1976 – 1985

Hidayat Inayat-Khan houdt in juni 1985 zijn eerste Sufi Camp bij Lake O’Hara in Canada. Dit kamp wordt vanaf 1980 door leden van de Canadese Soefi Beweging georganiseerd. Het is de start van een intensief contact tussen Hidayat en de Canadese mureeds. Vanuit dit Camp zal Nawab Pasnak een prominente rol ontwikkelen binnen de Soefi Beweging. De plannen om bij de Murad Hassil een bijgebouw, het Wakil-huis, te realiseren worden steeds concreter. In het eerste plan zijn ook een gastenverblijf opgenom [...]

Plattegrond Konya. Dit jaar organiseert Ameen Carp zijn eerste Turkije reis.       Op 9 januari wordt Hakima van Dissel, een mureed vanaf 1934, die vele jaren centrumleidster van Amersfoort was, 100 jaar. Ze wordt geëerd met een artikel van de hand van haar schoondochter Sabira van Schagen in de Soefi Gedachte. Later dat jaar, op 1 juni om precies te zijn, overlijdt ze. Verder in januari: Zohra Reijnders - le Rütte wordt secretaris van de Peshkar in het kader van de internationale [...]

Een nieuwe fase breekt aan binnen de Soefi Beweging. Het leiderschap van Fazal Inayat-Khan is ten einde. Hij gaat in 1985 verder met zijn eigen groep mureeds onder de naam The Sufi Way. Het centrum van deze nieuwe groep zal in Engeland liggen. Een aantal bekende mureeds volgt Fazal naar zijn nieuwe organisatie, zoals Ied Wiener, Sitara Brutnell, Dahan Bakker en Felix Erkelens. De Soefi Beweging zet haar weg voort onder leiding van een Leadership Council, bestaande uit Karimbakhsh Witteveen, Shah [...]

In een rondschrijven van maart 1982 wordt aangekondigd dat er overeenstemming is bereikt t.a.v. het beheer van de Dargah, het graf van Hazrat Inayat Khan. Vilayat Inayat-Khan, Hidayat Inayat-Khan, Fazal Inayat-Khan, Mahmood Khan Youskine en Karimbakhsh Witteveen gaan in onderlinge samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid de zorg dragen voor instandhouding van het graf binnen de daartoe opgerichte Inayat Khan Memorial Trust.  Het is daarnaast ook Hidayat’s vurige wens om uiteindelijk all [...]

Het thema van de Soefi Gedachte van dit jaar is: ‘Gewaarwording’. Op 13 maart overlijdt Khalif Munir Schönau aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Munir was de ontwerper van de Oriëntal Room in het pand Banstraat 24. Daarnaast was hij een van de drijvende krachten achter de door Murshida Shahzadi opgerichte Tariqa.  In mei wordt in het centrum Banstraat de genoemde ‘Oriental Room’ gerealiseerd, een meditatieruimte en bibliotheek in oosterse stijl. De ruimte was voorheen in gebruik als logeerk [...]

De Soefi Gedachte heeft dit jaar één overkoepelend thema ‘Vervreemding’. Daarnaast start de redactie net als in 1977 weer met verslagen uit de verschillende centra. In 1980 zijn dat: Amsterdam, Rotterdam en Vancouver, Canada. Ook nu stopt het initiatief voortijdig; na de drie genoemde steden is de rubriek weer ter ziele. De Chilla wordt een steeds belangrijker aspect binnen de aanpak van Fazal Inayat-Khan. De structuur van de Zomerschool van dit jaar is dezelfde als die van het jaar ervoor. Ook [...]

Op 21 september van dit jaar wordt Murshida Shahzadi 70 jaar     De thema’s voor de Soefi Gedachten van dit jaar zijn respectievelijk: opvoeding, het godsbeeld, chilla  en healing. De redactie wordt uitgebreid met 4 nieuwe leden. De spelling wordt gemoderniseerd: methode wordt metode, creëert wordt kreëert en thema wordt tema. Maar de lezer wordt nog wel met 'U' aangesproken. In Zuid Afrika wordt een Spring School gehouden in de nieuwe Universel. Er zijn ook 12 mureeds uit Nederland aa [...]

Per 1 februari van dit jaar legt Murshida Shahzadi Khan - de Koningh het centrumleiderschap neer van de Soefi Darbar van de Banstraat in Den Haag. Ze blijft nog wel esoterisch hoofd van het centrum. Haar taak als centrumleider wordt overgenomen door Munir Schönau. Voor mij is nu dus de tijd gekomen dat ik me meer en meer kan geven aan het werk voor de innerlijke training van mureeds geheel volgens de instructies van Murshid Inayat Khan; een weg die ook gegaan is door de Murshids die ik heb mogen [...]

De onderwerpen in de Soefi Gedachte worden controversiëler. Thema’s als seks-therapie en euthanasie worden niet geschuwd.  De uitgaven worden themanummers. Artikelen komen veelal uit werken van niet-soefi-schrijvers. De lay-out wijzigt in die zin dat de teksten nu in twee kolommen worden afgedrukt. Vanaf het septembernummer wordt steeds een centrum (op alfabetische volgorde) gevraagd zichzelf te presenteren, te beginnen met Amsterdam. Na vier bijdragen (Amsterdam, Nijmegen/Arnhem, Drachten en De [...]

De laatste jaren bereiken Karimbakhsh Witteveen en Shahzadi Khan steeds meer klachten over het optreden van Fazal. Terwijl de jonge generatie enthousiast is over zijn inspirerende leiderschap en in grote aantallen op hem af komen, zowel in Nederland als in Engeland, hebben de bestaande Nederlandse centra, geleid door mensen die de meer traditionele lijn voorstaan, zoals voorgeleefd door eerste drie opvolgers van Hazrat Inayat Khan (te weten Maheboob Khan, Ali Khan en Musharaff Khan) grote bezwar [...]