Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2021

Op 1 januari wordt het Zwolse centrum zelfstandig. Hiertoe is in het najaar van 2020 een vereniging opgericht. Zwolle volgt daarmee de lijn van de centra Friesland, Rotterdam, Utrecht en Assen die zich al eerder verzelfstandigd hadden.  Het centrum gaat verder onder de officiële naam: Vereniging Universeel Soefisme Zwolle. De naam die het centrum in de praktijk zal bezigen is: Soefigroep Zwolle.

 

In memoriam Aslan Sattler

Op 13 januari overlijdt Aslan Sattler (27 september 1946) van de Sufi Ruhaniat International. In de nieuwsbrief van het centrum Utrecht wordt hij door Martin van der Graaff als volgt herdacht:

Velen die de afgelopen tien jaar de zomerschool van de SBN hebben bezocht, herinneren zich  Aslan Sattler. Een kleine, omvangrijke man met een uiterst innemende uitstraling. Achter baard en bril twinkelden onophoudelijk zijn ogen. Hij leek rond te lopen in een feestelijke wereld. Dat feest creëerde hij voor ons. Gewapend met weinig meer dan een stemfluitje en wat armgebaren maakte hij van ieder willekeurig gezelschap in recordtijd een koor. En dat koor bleek dan tot ieders verrassing in staat tot prachtige mantra’s, canons en meerstemmig gezang. Ik deed mee zo vaak ik kon, en ik was zeker niet de enige fan.

Hij was trouwens ook thuis in de Dansen van Universele Vrede, die hij graag mocht leiden. Met drie anderen creëerde hij het koor “Echoes of the Heart”, hetgeen resulteerde in de uitgave van drie CD’s met spirituele liederen uit meerdere tradities. Je kon Aslan gewoon bellen als je die thuis voor jezelf of met anderen wilde nazingen, hij zong desnoods via de telefoon een afzonderlijke partij voor.

Wat minder mensen wisten, was dat hij een ervaren arts was die zich verdiept had in zowel klassieke als spirituele geneeskunde. Dat hij thuis was bij verschillende soefi-organisaties, en was uitgegroeid tot een leider die zich bij voorkeur niet als leider presenteerde. Maar wie gevoelig was voor zijn suggesties een aanwijzingen, koesterde die. Talloze soefi’s op meerdere continenten hebben zich door hun contacten met Aslan uitgetild gevoeld boven het dagelijks leven.

Aslan had een goed gevoel voor humor. Hij vertelde eens aan zijn soefikoor dat hij een fietstocht van enige honderden kilometers langs de Rijn had gemaakt. Sommigen keken ongelovig: wel een bijzonders prestatie voor zo’n corpulente man. Aslan zag het. Zijn ogen gingen nog wat meer twinkelen dan normaal, en hij zei: “Ik moet toegeven dat we een heel klein beetje gesmokkeld hebben. Het was op gehuurde e-bikes. Maar we hebben wel genoten, misschien vooral vanwege die hulpmotortjes. Dan kun je de omgeving beter in je opnemen.”

Recent ontvingen wij het bericht dat Aslan op 13 januari thuis (in de VS) omringd door zijn geliefden is overleden aan kanker. Op allerlei plekken verschenen grote en kleine necrologieën. Maar de mooiste necrologie van allemaal bestaat uit de echo’s van de liederen die hij ons leerde zingen, en die nog altijd naklinken in ons hart.

Martin van der Graaff

 

Aslan Sattler samen met Pir-o-Murshid Hidayat op de zomerschool van 2012

 

Op 1 februari viert Nederland een jubileum. Het is dan 100 jaar geleden dan Murshid voor het eerst voet op Nederlandse bodem zette. Hoe aan dit feit aandacht gegeven kan en zal worden, gezien de nog steeds voortdurende pandemie, is vooralsnog onduidelijk.

 

In memoriam Ameen Carp

Op 6 februari overlijdt Ameen Carp (9 april 1927) op 93-jarige leeftijd. Binnen de Soefi Beweging vervulde hij vele functies: hij was centrumleider van Den Haag, Nationaal Vertegenwoordiger van Nederland en lid van het Executive Committee van de Internationale Soefi Beweging. Daarnaast was hij uitgever van vele soefiboeken via zijn uitgeverijen East-West Publications en Sufi Publications. Zijn uitgebreide biografie is te vinden in het persoonsregister van deze site.
Ameen is herdacht op de site van de Soefi Beweging en op diverse sociale media.

 

Het bestuur van de Nekbakht Stichting, dat haar kantoor heeft in Suresnes is in de maand maart uitgebreid met een nieuw lid: Pieter Jan Lont. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Pim Claassen, Voorzitter
  • André Mas, Penningmeester
  • Martin van der Graaff, Secretaris
  • Jelle Troelstra, Lid
  • Pieter Jan Lont, Lid

De stichting is opgericht in 1950 en heeft als doel het beheren van het archief van Sakina (Nekbakht) Furnée en het verzorgen van diverse (her)uitgaven van Soefi boeken op basis van de originele lezingen van Murshid.

The International Sufi Movement organiseert op 27-28 Maart een tweedaagse retraite met Murshid Nawab Pasnak. Het thema is: ‘Spiritualiteit in het dagelijks leven’. Deze retraite is bedoeld voor Nederlandse werkers van de SBN die een 6de of hogere inwijding hebben. Verder meldt The International Sufi Movement:

“Houd er rekening mee dat we deze zomer geen fysieke Zomerschool zullen organiseren in Murad Hassil. In plaats daarvan zullen er in juli online retraites worden aangeboden. ”

 

Op 7 mei is het precies honderd jaar geleden dat in Engeland de eerste Universele Eredienst werd gehouden. Om dit jubileum te vieren is er op zondag 9 mei een Informele Dienst in de Universel Murad Hassil in Katwijk aan Zee. Aan de dienst doen cherags mee van alle soefi organisaties: Soefi Beweging, Inayatiyya Order, Soefi Contact, Sufi Way en Ruhaniat. De leiding van de dienst is in handen van Monika Rietveld.  Het thema van de dienst is: ‘Verlangen naar Eenheid’.

 

 

Op 22 juni overlijdt Zohra le Rütte in verzorgingshuis Van Ommerenpark in Wassenaar. Zohra speelde ruim veertig jaar een belangrijke rol binnen de Soefi Beweging in Nederland. Vanaf 1992 tot 2013 was ze de Wakil (beheerder) van de tempel Murad Hassil in Katwijk waar ze veel werk verzetten tijdens de jaarlijkse zomerscholen en mureedsdagen. Ze was actief in de Healing activiteit en sprak regelmatig in verschillende Universele Erediensten in het land. Daarnaast was ze een ervaren yoga docente.

Het officiële bericht van de Soefi Beweging luidt:

Met droefheid laten wij u hierbij weten dat Zohra le Rütte 22 juni is overleden.
Zij stierf vredig in het gezelschap van haar familieleden.
Wij zijn dankbaar en voelen ons gezegend haar gekend te hebben. Zij was voor zo velen een inspiratiebron.
Een privé ceremonie zal gehouden worden ter hare herinnering en als dank voor haar leven.

Zohra le Rütte bij Murad Hassil

 

Op 15, 16 en 17 augustus vindt er een retraite plaats in de Murad Hassil. Op het programma staan bijdragen van Mahmood khan Youskine en Sikander van der Vliet. Er is muziek van Sarswati de Vries, Ragini Pierik, Hosh Neva uit Mannheim en Tammo Heikens. De laatste speelt een raga van Inayat Khan op zowel harmonium en sitar. Het thema van de retraite is: ‘Towards the One’. Er zijn zo’n 75 bezoekers.

 

De veena van Noor-un-nisa (Noor) Inayat Khan werd na de oorlog bewaard in het huis van Saida en Sirdar van Tuyll. Na het overlijden van Saida in 1966 wordt het pand en de inboedel beheerd door de Stichting Inayat Fundatie Sirdar (SIFS). In september van dit jaar besluit het bestuur van de stichting de veena terug te brengen naar Fazal Manzil in Suresnes. Het huis van Murshid Inayat Khan en zijn gezin. Tijdens een korte plechtigheid op woensdag 15 september wordt het instrument in ‘The Oriental Room’ van Fazal Manzil geplaatst. In Suresnes is men sinds enige tijd bezig een museum en pelgrimsplaats in te richten voor mureeds uit de hele wereld.

vlnr: Ruurdtje Dekker en Erika Mösenbacher van het SIFS
en Qahira Wirgman van de Nekbaht Stichting

 

Begin oktober is het 100-jarig bestaan van het Soeficentrum Arnhem gevierd. Met mensen uit het centrum en andere centra, live en via de zoom verbinding, is er aan de hand van het thema ‘verbinding’ aandacht besteed aan het jubileum. Op het programma stonden:

  • een toespraak van Saraswati de Vries in een informele dienst
  • muziek van Zhaleh die op haar ‘Santur’ speelde (een Iraans Perzisch gehamerd hakkebord instrument dat bespeeld wordt met licht gekromde houten lepeltjes
  • muziek op de harp van Saraswati
  • een uitvoering van de dans van de ziel door Nirtan

 

In Memoriam Karima Sen Gupta

Karima Sen Gupta-Tuchtfeldt verliet deze wereld op 15 november 2021 op 89-jarige leeftijd. Ze werd geboren in Hamburg en studeerde Duits, pedagogiek en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Ze werkte een aantal jaren als lerares in het basisonderwijs. Zij was getrouwd met Ranjit Sen Gupta. Haar vroege interesse in de spirituele tradities van het Oosten bracht haar in 1956 in contact met de leer van de soefi-meester Hazrat Inayat Khan. Ze woonde in Zwitserland en werkte voor de internationale Soefi-Beweging. Haar twee bloemlezingen uit het werk van Hazrat Inayat Khan met de titels “Vom Glück der Harmonie” en “Wanderer auf dem Innere Path” werden duizenden keren verkocht en werden eerst gepubliceerd door Herder Verlag en vervolgens door Verlag Heilbronn. Ze vertaalde talloze boeken. Ze gaf commentaar op haar laatste boek “The Magic of India” van Musharaff Moulamia Khan, dat ze vertaalde en in 2014 verscheen in onze videoclip. In 1970 richtte ze het Soefi-tijdschrift “SIFAT” op, dat ze tot 1995 publiceerde. Ze nam uitgeverij Heilbronn over van Inge von Wedemeyer en was de eigenaar tot 2004. Daarna bleef ze vrijwilligerswerk doen bij de uitgeverij.
Bron: https://www.verlag-heilbronn.de/autorinnen/karima-sen-gupta/

Karima en haar man Kabir (Ranjit) waren ingewijd door Musharaff Khan. Uit dit contact groeide een vriendschap die het echtpaar Musharaff en Shahzadi regelmatig voor vakantie naar Zwitserland deed afreizen om tijd met de Sen Gupta’s door te brengen. De genoemde boeken zijn ook in het Nederlands vertaald als: ‘Reizigers op het Innerlijk Pad’ en ‘Over Geluk en Harmonie’.

Kabir en Karima Sen Gupta bij hun huwelijk in 1960

In november wordt de wereld en ook Nederland getroffen door een nieuwe Coronagolf. Ook nu beraden centra zich op het wel of niet door laten gaan van activiteiten. Sommige bijeenkomsten worden weer via Zoom aangeboden, andere wordt geschrapt.

Van 20 tot 24 november bezoeken Omar en Suzanne Inayat – Khan Nederland. Ook Valia Ringeler, Omar’s moeder en Fazal’s eerste vrouw is meegereisd. Op zondag 21 november verzorgt het echtpaar een Sama-avond in het centrum van de Anna Paulownastraat in Den Haag. Ondanks de Corona maatregelen zijn er nog zo’n 22 bezoekers. De volgende dag wordt besteed aan een bezoek aan het Soefimuseum in Den Haag.