Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Categorie: 2006 – 2015

Op 8 februari neemt Karim Koster na ruim 45 jaar, afscheid als centrumleider van Zwolle. Hij wordt opgevolgd door een collectief dat de taken onderling verdeelt. Karim Koster Het maartnummer van de Soefi Gedachte staat voor een groot deel in het teken van 'schoonheid'. In diverse bijdragen worden de verschillende aspecten van dit begrip geduid. Op 3 april overlijdt Hidayatbee Teunissen op 100-jarige leeftijd. Vanaf 1960 heeft ze 33 jaar de leiding gehad over het Algemeen Secretariaat van de Soef [...]

In de Soefi Gedachte van maart en juni 2014 duikt het begrip mindfulness regelmatig op. De Soefi Beweging zoekt naar een antwoord op de internationale aandacht voor en populariteit van dit begrip. Het is met name de Vietnamese monnik Thich Naht Hanh die het, oorspronkelijk Boeddhistische, begrip opnieuw onder de aandacht heeft gebracht in de westerse wereld. Daarnaast wordt mindfulness in de medische wereld in toenemende mate toegepast bij de behandeling van trauma’s, stress, pijn en burn-out. O [...]

Walia van Lohuizen overlijdt op 16 februari in de leeftijd van 78 jaar. In de jaren ’70 was ze secretaris van het dagelijks bestuur van de Soefi Beweging Nederland. Samen met haar man Wali speelde ze een belangrijke rol binnen de Soefibeweging als centrumleidster van Utrecht en later Amsterdam en als redactrice van de Soefi Gedachte in de jaren ’80 en ’90. Ook in het buitenland waren ze actief, op de eerste plaats bij de ontwikkeling en verbouw van het Dargah-complex in New Delhi. Daarnaast maak [...]

Het juninummer van de Soefi Gedachte staat voor een groot deel in het teken van de natuur. Maar liefst 8 bijdragen gaan over dit thema. Op 14 juli komen de memoires uit van Murshida Shahzadi Khan  - de Koningh. Het boek is getiteld ‘Pagina’s uit het leven met een soefi’ en wordt gepresenteerd tijdens de Zomerschool. De titel is een knipoog naar het boek van haar man, Musharaff Khan, dat in 1982 verscheen, getiteld: ‘Pages in the Life of a Sufi’, met daarin zijn jeugdherinneringen. Het boek is sa [...]

Op 19 maart 2011 vindt er in de Kloosterkerk in Den Haag een Symposium plaats dat door de Soefi Beweging wordt georganiseerd. Aan het symposium nemen verschillende Nederlandse spirituele organisaties deel, de Soefi Beweging Nederland, de Rozenkruizers (Lectorium Rosicrucianum), de Orde van Vrijmetselaren, de Theosofische Vereniging, de Antroposofische vereniging en de vereniging A.M.O.R.C. (Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis). Het thema is: De verborgen schat van het innerlijk leven. Ameen Carp d [...]

Op 30 januari overlijdt Shakti Thissen op bijna 80-jarige leeftijd. Ze is de echtgenote van Wakil Thissen. Samen waren ze, vanuit hun woonplaats Geleen, vanaf 1989 de centrumleiders van het nieuwe centrum in Maastricht.  In de Soefi Gedachte duikt dit jaar weer een nieuw maatschappelijk thema op. Dit keer is het ‘zelfdoding’ diverse schrijvers laten in de verschillende uitgaven van dit jaar hun licht schijnen op dit onderwerp. De Soefi Beweging komt met een lesbrief voor het voortgezet onderwijs [...]

20 april. De titel 'Pir-o-Murshid' (hoofd van de innerlijke school) wordt verbonden aan een council en niet meer aan één persoon (tot dan toe Murshid Hidayat). Hidayat blijft Representative General en benoemt Karimbakhsh Witteveen tot co-Representative General.  De Pir-o-Murshid council bestaat uit de hoofden van de 5 verschillende activiteiten en de Secretary van de HQ office.  Een van de ambities die de leiding (lees Hidayat) met deze structuur hoopt te vervullen: “Opvolgingsproblemen die de S [...]

Met ingang van het maartnummer wordt Kariem (Tom) Maas de hoofdredacteur van de Soefi Gedachte. Een functie die hij tot op heden vervult. Op 30 april publiceren de International Sufi Movement en de Sufi Order International een gezamenlijke verklaring die het resultaat is van de Reconciliation meetings van 2007. Klik hier voor de volledige tekst: 080501z ISM-SOI ltr.  Op 26 mei overlijdt Arjuna (Gerard, Salim) Lange, zoon van Akbar Lange en kleinzoon van Halima Lange. Hij was een tijdlang voorzit [...]

In het voorjaar vindt de jaarlijkse Federation Retreat plaats. Vertegenwoordigers van de verschillende Soefi organisaties ontmoeten elkaar voor een gezamenlijk meditatief programma. In de zomer van 2007 vinden er reconciliation meetings plaats tussen de Soefi Beweging en de Sufi Order International. Het doel is om geschillen en misverstanden uit het verleden uit te praten en te komen tot een betere onderlinge verstandhouding. Op 30 april 2008 komen beide organisaties met een gezamenlijke slotver [...]

Uit de Soefi gedachte van maart 2006: Het Reizend altaar Zubin van den Besselaar: Ongeveer 25 jaar geleden kwam een aantal Nederlandse Soefies op de gedachte een zogenaamd ‘reizend altaar’ samen te stellen, ter verdere verspreiding van de Soefi Boodschap. Het was bedoeld om in die gebieden waar (toen) nog geen Soefi Centrum was, de mogelijkheid te hebben een Universele Eredienst, veelal als onderdeel van een Soefidag voor belangstellenden, te houden. Dit reizend altaar bestaat nog steeds en word [...]