Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2014

In de Soefi Gedachte van maart en juni 2014 duikt het begrip mindfulness regelmatig op. De Soefi Beweging zoekt naar een antwoord op de internationale aandacht voor en populariteit van dit begrip. Het is met name de Vietnamese monnik Thich Naht Hanh die het, oorspronkelijk Boeddhistische, begrip opnieuw onder de aandacht heeft gebracht in de westerse wereld. Daarnaast wordt mindfulness in de medische wereld in toenemende mate toegepast bij de behandeling van trauma’s, stress, pijn en burn-out.

Op 14 mei overlijdt Michel Guillaume [1], de echtgenoot van Elise Guillaume – Schamhart.  Michel was homeopathisch arts en soefi. Hij was in de jaren ’50 met zijn vrouw betrokken bij de vergeefse pogingen om in Suresnes het Soefi-land te redden van onteigening door het gemeentebestuur van Parijs. Daarbij hoorde hij tot de zogenaamde ‘Suresnes-groep’ die in conflict was met International Headquarters over de te volgen koers in de onderhandelingen met de gemeente. [2]

Donderdag 17 juli: Vlucht MH17 vertrekt kort na het middaguur vanuit Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. In de namiddag, rond 17.00 uur, dringt in Nederland het nieuws door dat de Boeing 777 is neergestort in het oosten van Oekraïne. Oekraïense bronnen melden dat er geen overlevenden zijn. Drie van de inzittenden zijn bekenden binnen Soefi kringen. Willem Witteveen (zoon van Karimbakhsh Witteveen), Kalyani Heerkens, zijn vrouw, en hun dochter Marit behoren tot de 298 slachtoffers. De Zomerschool van dat jaar, die ze kort daarvoor nog gedrieën hadden bezocht, is dan nog in volle gang. Op 23 juli wordt er een herdenkingsdienst gehouden in de Murad Hassil ter nagedachtenis. In het septembernummer van de Soefi gedachte besteden Kariem Maas en Nawab Pasnak aandacht aan deze tragische gebeurtenis.

Ameen Carp neemt op 6 december afscheid als Nationaal Vertegenwoordiger van Nederland. Ook stapt hij op als voorzitter van de redactie van de Soefi Gedachte, een taak waarvoor hij zich 32 jaar heeft ingezet. Sakya van Male volgt hem in beide functies op.

Sakya van Male

De onrust rondom de successie neemt dit jaar toe. Hidayat Inayat-Khan heeft aangekondigd Nawab Pasnak als opvolger te willen benoemen [3]. Karimbakhsh Witteveen is voornemens om Pir Zia als zijn persoonlijke opvolger aan te wijzen. Tegen dit laatste plan bestaan grote bezwaren vanuit de leden van de Pir-o-Murshid Council. Met name de Amerikaanse Murshida’s hebben bezwaar tegen de koers van Pir Zia, die enerzijds teveel een Islamitisch karakter zou dragen en anderzijds te weinig trouw zou zijn aan de oorspronkelijke uitgangspunten van Hazrat Inayat Khan en zijn Soefi Beweging. Daarnaast vindt men het onjuist dat een lid van een andere Soefi organisatie de leider van de Soefi Beweging zou worden. Een opvolger zou in eigen kring gevonden moeten worden. Voorstanders van de benoeming van Pir Zia zijn, naast Karimbakhsh: Mahmood Khan Youskine en Ameen Carp. De hele kwestie zal het komende jaar veelvuldig aanleiding zijn tot een heftige briefwisseling tussen de verschillende betrokkenen. De mureeds in Nederland denken heel wisselend over deze kwestie, maar er is vooral ontstemdheid over de toon die tijdens de discussie tussen de leiders aangeslagen wordt.