Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2015

Op 8 februari neemt Karim Koster na ruim 45 jaar, afscheid als centrumleider van Zwolle. Hij wordt opgevolgd door een collectief dat de taken onderling verdeelt.

Karim Koster

Het maartnummer van de Soefi Gedachte staat voor een groot deel in het teken van ‘schoonheid’. In diverse bijdragen worden de verschillende aspecten van dit begrip geduid.

Op 3 april overlijdt Hidayatbee Teunissen op 100-jarige leeftijd. Vanaf 1960 heeft ze 33 jaar de leiding gehad over het Algemeen Secretariaat van de Soefi Beweging.

Hidayatbee Theunissen

De Zomerschool duurt dit jaar van 11 tot 26 juli. De successieproblematiek komt tijdens deze periode tot een climax. Centraal staat de vraag hoe de Soefi Beweging in de toekomst het beste geleid kan worden; door de interne Murshid Nawab Pasnak of door de relatieve buitenstaander Pir Zia, het hoofd van de Sufi Order International en de zoon en opvolger van Pir Vilayat. Voor- en tegenstanders van beide opties zijn het hartgrondig met elkaar oneens. De kloof lijkt onoverbrugbaar. Zowel vóór als achter de schermen werkt de belangenspanning van de verschillende ‘kampen’ tijdens de zomerschool door.

De opkomst van IS schokt de wereld. De Soefi Beweging voelt zich geroepen met een reactie te komen op de berichten van het genadeloze geweld van deze terroristische organisatie dat in schril contrast staat met alles waar het Soefisme in gelooft: liefde, harmonie en schoonheid, maar ook met idealen als broederschap en onderling begrip. In een tweetal uitgebreide artikelen in de Soefi Gedachte van september 2015 buigen twee auteurs zich over de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en in Parijs (de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo) en over de vraag hoe tegenwicht te bieden is aan deze zorgelijke ontwikkelingen.