Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2016

Hidayat Inayat Khan overlijdt dit jaar op 99-jarige leeftijd.

 

 

2 januari: Pir Zia verandert de naam van de Sufi Order International in: The Inayati Sufi Order. In 2019 wordt de spelling aangepast: The Inayatiyya Sufi Order.

In februari van dit jaar wordt Karimbakhsh Witteveen ernstig ziek. Enige tijd sluit hij zich af van de buitenwereld, omringt door zijn naaste familieleden. In deze periode maakt hij een opmerkelijke switch. Was hij de laatste jaren vastbesloten Pir Zia te benoemen als zijn opvolger, nu kiest hij, zo maakt hij in een open brief bekend, voor de Amerikaanse Murshida Nuria Sabato uit Kansas City. Na twee maanden herstelt Witteveen zodanig dat hij een deel van zijn taken weer kan hervatten, terwijl hij tevens aankondigt weer een aantal reizen te zullen ondernemen.

Op 9 april legt Ameen Carp zijn functie neer als centrumleider van Den Haag. Hij wordt opgevolgd door Ananda de Heer.

De Sufi Federation Retreat zal dit jaar plaatsvinden in Berlijn van 18 tot 21 mei.

De Zomerschool van juli vindt plaats onder leiding van de twee nieuwe Algemeen Vertegenwoordigers van de beweging Murshid Nawab Pasnak en Murshida Nuria Sabato.

Nawab Pasnak en Nuria Sabato tijdens
de Internationale  Zomerschool in Katwijk aan Zee

Maandag 12 september 2016. Murshid Hidayat, de tweede zoon van Hazrat Inayat Khan,  overlijdt op 99-jarige leeftijd in zijn woonplaats München. Hidayat was vanaf 1993 tot het jaar van zijn dood de belangrijkste leider van de Soefi Beweging. Hij was tevens de vader van Fazal Inayat-Khan die de Beweging leidde van 1968 tot 1982. In het decembernummer van de Soefi Gedachte wordt hij uitgebreid herdacht met een aantal artikelen.

Op zondag 30 oktober wordt in de Universel in Katwijk aan Zee een memorial service gehouden. Deze dienst is terug te kijken via de volgende link: http://sufimovement.us/murshid-hidayat-inayat-khan-memorial-service.php

Hidayat Inayat-Khan, 1917 – 2016