Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2017

Op 5 februari wordt de negentigste sterfdag herdacht van Hazrat Inayat Khan. Nawab Pasnak en Nuria Sabato, de nieuwe leiders van de Soefi Beweging  besteden in een open brief aandacht aan dit feit.

 

Op 8 maart wordt Karimbakhsh Witteveen uitgebreid geïnterviewd door de Groene Amsterdammer:

Ondanks zijn hoge leeftijd was Johan Witteveen vastbesloten om begin februari naar India te reizen, voor een conferentie over universeel soefisme. Hij voelde een grote drang om te gaan, zeker nu met ‘America First’ en de Brexit een politiek van eigenbelang de wereld onder hoogspanning zet. Hij verlangde ernaar daarover in New Delhi met zijn geestverwanten van gedachten te wisselen: hun soefisme is juist een idee over een harmonisch bestaan. Dat is weliswaar een mystiek idee, maar daarom volgens Witteveen niet minder praktisch toepasbaar als bron van verzet, zowel spiritueel als intellectueel van aard, tegen extreme politiek die mensen tegen elkaar opzet.

Lees het hele artikel door hier te klikken: De Groene Amsterdammer

Van 14 tot 23 april wordt  in Suresnes een ‘Springschool’ georganiseerd door Mahmood Khan Youskine. De week wordt bezocht door mureeds uit verschillende Soefi organisaties.

De ‘Open Soefidagen’ die altijd aan het einde van de Internationale Zomerschool plaatsvonden, worden dit jaar voor het eerst in mei gehouden.

In mei van dit jaar komt Mahmood Khan Youskine met een declaration waarin hij de opvolging van Hidayat Inayat-Khan door zijn neef Pir Zia Inayat-Khan bepleit en als enig legitieme benoemt. De verklaring wordt onder anderen ondertekent door de nationaal vertegenwoordigers van Duitsland, Italië, Rusland, Polen, alsmede door het hoofd van de Turkse Mannheimgroep.

Op 22 september viert het centrum Hilversum haar 80 jarig bestaan.

Op 30 november wordt de vijftigste  sterfdag (ook wel visalatdag) herdacht van Musharaff Moulamia Khan, de jongste broer van Murshid. Zijn vrouw Shahzadi Khan – de Koningh overleed in 1993 op dezelfde dag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Hamida Verlinden en vindt plaats in het voormalige woonhuis van het echtpaar, Banstraat 24 in Den Haag.


Woonkamer van Murshid Musharaff en Murshida Shahzadi
op de eerste verdieping van de Banstraat 24 in Den Haag.
In de spiegel zien we de fotografe Hamida Verlinden