Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Zweden

Zweden

Meyer – von Reutercrona, Mrs Hilda, Sheikha Sarferaz

1863 –

Geboren in Zweden. Vertrok op 28-jarige leeftijd naar Zuid Amerika en trouwde daar met de weduwnaar van haar nicht. Er waren al vier kinderen en samen kregen ze nog een vijfde kind. In 1904, toen Hilda 41 was, vertrok het echtpaar van Buenos Aires naar Brussel. Tijdens de oorlog van ’14 – ’18 verbleef het echtpaar in hun landhuis in Zwitserland. In de winter van ’22 – ’23 gaat ze in Brussel naar een lezing van Inayat Khan, nadat ze bij een vriendin een portret van hem zag staan en geïnteresseerd geworden was. Ze was al langere tijd bezig met een spirituele zoektocht. Twee dagen later hoort ze Murshid spreken in een privéhuis. Later in Zwitserland komt Murshid haar thuis opzoeken waar ze al snel mureed wordt. In Bern in 1923 wordt ze door Murshid nationaal vertegenwoordiger van Zwitserland gemaakt.

Almgren, Alim

Nog geen verdere biografische gegevens bekend.

Almgren, Shanti

Nog geen verdere biografische gegevens bekend.

Angström,  Karima Anna-Greta

19 februari 1903 – 1999

Zweedse mureed, bezocht de zomerscholen vanaf de jaren ’30. Haar man heette Azeem (Anders). Haar zus Mangala was ook Soefi. Zij was getrouwd met Arne Karlström. Karima was in de jaren ’40, ’50 en ’60 nationaal vertegenwoordigster van Zweden als opvolgster van Ulma Haglund die in 1943 overleed. Karima zelf bereikte de hoge leeftijd van 96 jaar. Haar man overleed op 27 oktober 1981.

Bergström, Jamuna

Zweedse mureed die in de jaren ’50 assistente was van Murshid Ali Khan wanneer hij in Genève verbleef in het appartement van Headquarters (Rue John Rehfous 11).

Rue John Rehfous 11, Genève

Haglund, Ulma (Elsa Maria) Khalifa                          

5 juni 1892 – 23 augustus 1943

Zweeds mureed en centrumleidster in Stockholm. Toen Elsa Maria Haglund op 5 juni 1892 werd geboren in Norrköping, Norrköping Sankt Olai, Östergötland, Zweden, was haar vader, Anders Gustaf Alfred Haglund, 44 en haar moeder, Emma Carolina Bergström, 42.

In 1924 ontmoette ze Inayat Khan die een lezing hield in Stockholm (in de gebouwen van de Medical Society in Klara Östra Kyrkogata 10) . Ze richtte daarna een afdeling van de Soefi Beweging in Zweden op. Ze publiceerde in de 30’er jaren artikelen in The Sufi Quarterly en vertaalde een aantal boeken van Hazrat Inayat Khan in het Zweeds. Ze werd door hem getypeerd als Biqimti, d.w.z. Priceless.

De Soefi-Beweging had zijn eerste pand in Snickarbacken 6, in Humlegården in Stockholm. Elsa Haglund woonde zelf in Kungstensgatan 3, net onder de Engelbrektkerk, een paar honderd meter naar het noorden.

Elsa stierf in 1943 aan tuberculose. Ze was toen 51 jaar.

Berild, Munir

Zweedse mureed vanaf de jaren ’20. Getrouwd met Dawlat. Hun zoon heette Karim. De familie woonde in Sollentuna, een gemeente ten noorden van Stockholm.

Berild, Karim

 

Zoon van Munir Berild.

Kolthoff, Shafi

Verdere details volgen

Wretman Mahernavaz, Salima en hun zoon Johan

Mureeds uit Zweden. Bezoekers van de Zomerscholen in de jaren ’50 en ’60. De familie woonde in Djursholm ten noorden van Stockholm. Johan was een zanger (tenor) die in 1974 liederen van Maheboob Khan, op teksten van Inayat Khan op de plaat heeft gezet. Op de foto rechts zien we Salima.

 

 

Johan Wretman