Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

1996

Op 3 en 4 februari vind er een gezamenlijk weekend plaats van de ‘Beweging’ en de ‘Orde’ onder leiding van de broers Pir Vilayat en Murshid Hidayat. Plaats van samenkomst is het gebouw ‘Murad Hassil’ in Katwijk aan Zee. [1]

Het boek ‘Gebeden van de Kosmos’ [2] van Neil (Saadi) Douglas Klotz wordt binnen Soefi kringen wisselend ontvangend. Het boek tracht via het Aramees diepere lagen en alternatieve (lees: meer spirituele) vertalingen van het Onze Vader en de Zaligsprekingen uit het Nieuwe Testament beschikbaar te maken. Salim Lange en Wali van Lohuizen schrijven in de Soefi gedachte van maart een respectievelijk enthousiaste en kritische recensie naar aanleiding van de Nederlandse vertaling. In het juninummer volgen reacties van Basira en Wali van der Zwan en Rahmat (Hamida) Verlinden.

Op 27 – 30 april organiseren Ameen Carp en Shanti Snijder een Soefi reis naar Suresnes, ter gelegenheid van de herdenking van Noor-un-Nisa Inayat-Khan.  [3]In het juninummer van de Soefi Gedachte publiceert Rahmat (Hamida) Verlinden een reisimpressie.

 

Differentiatie centra

“Karimbakhsh Witteveen heeft in een brief te kennen gegeven, een duidelijke differentiatie in de centra in de vermelding van de Soefi Gedachte op prijs te stellen. Zo zouden er vier categorieën ontstaan: 1. Volledig centrum. 2. Broederschapscentrum. 3. Centrum in oprichting, en 4. Contactpersoon.  Deze onderscheiding zou duidelijk in het gele katern van de Soefi Gedachte naar voren moeten komen. Onder groep 2 zouden vallen: Breda, Eindhoven en Groningen, onder groep 3: Maastricht, Middelburg en Den Bosch, en onder groep 4 Friesland (De Sterke in Drachten en Schuil in Harlingen). De Leiders van deze groeperingen hebben nog niet de benodigde esoterische inwijdingen gehad.”[4]

In de gele pagina’s van de Soefi Gedachte wordt uiteindelijk toch de vertrouwde alfabetische volgorde van vermelding van centra aangehouden.

Sitara Jironet, een Zweedse mureed, begint aan haar promotieonderzoek naar de aard en werking van de verschillende oefeningen en rituelen binnen de Soefi Beweging. Haar proefschrift zal in 1998 verschijnen, in 2002 verschijnt het werk uiteindelijk in boekvorm. [5]

Voor de tweede maal (eerder van 1983 – 1984) wordt Ameen Carp benoemd tot Nationaal Vertegenwoordiger van de Soefi Beweging Nederland. Hij volgt hiermee Wali van Lohuizen op en zal deze rol de volgende 18 jaar op zich nemen.

De Zomerschool valt dit jaar in de periode 28 juli – 14 augustus.

De samenwerking met ander Soefi organisaties is onderwerp van gesprek op de NC-vergadering van 30 november. In de notulen van die bijeenkomst lezen we:

“Wali (van Lohuizen) wijst op de gezamenlijke Kerstdienst met de Soefi Orde in de Posthoornkerk te Amsterdam op 25 december, waar Wali zal spreken met medewerking van twee cherags van de Soefi Orde. Ook voor de muziek wordt gezamenlijk gezorgd. Shanti Snijders heeft goed contact met de Soefi Orde om hen bij de diensten in Hengelo te betrekken. Het initiatief komst echter wel steeds van haar kant. Ook in Groningen is een begin van samenwerking. Het is een subtiele kwestie, het verschil Orde – Beweging is aan jongeren moeilijk uit te leggen. Met Soefi-Contact vindt geregelde uitwisseling van sprekers plaats, Ameen heeft enkele malen in Haarlem gesproken. Met Sufi Way is weinig contact, men stelt daar geen prijs op een hechte samenwerking.” [6]

December: Ter ontlasting van het vele werk van de redactie van de Soefi Gedachte is een redactieraad ingesteld (deze zal tot 2005 functioneren PK). De leden van de raad leveren ook regelmatig artikelen voor het blad. Een van de leden van de redactieraad, Jaya Bakker, zal na opheffing van de raad nog 10 jaar als redactielid in functie zijn.