Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2000

Van 29 januari t/m 13 februari wordt door Ameen Carp een reis naar India georganiseerd. Op 5 februari wordt in New Delhi de jaarlijkse sterfdag (Urs) van Hazrat Inayat Khan herdacht bij zijn graftombe (Dargah). Tijdens deze Urs herdenking zijn zowel de leiders van de Soefi Beweging als die van de Soefi Orde aanwezig. De dagen worden ook benut om de onderlinge verbinding en samenwerking verder te bespreken en af te stemmen. Tijdens een ceremonie op 4 februari wordt Zia benoemd als opvolger van zijn vader, Pir Vilayat. [1]

Op de voorgrond zien we Wali van Lohuizen en Ameen Carp,
op de achtergrond rechts tegen de pilaar zien we Walia van Lohuizen.
(foto: Alim Vosteen) 

 

In Baroda wordt een memorial trust opgericht ter nagedachtenis aan de muziek van Maulabakhsh en Hazrat Inayat Khan, die beide een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de ontwikkeling van de plaatselijke muziekacademie, de Gayanshala. Emeritus Principal van deze Gayanshala, prof. R.C. Mehta, is de geestelijk vader van dit idee. Wakil en Petra-Beate Schildbach uit Berlijn hebben het initiatief tot oprichting van deze trust genomen. [2]

Op 1 april houdt het centrum Banstraat 24 (Sufi Darbar) officieel op te bestaan. Activiteiten werden vanaf 1997 al verplaatst naar het centrum Anna Paulownastraat. Hamida Verlinden organiseert op 2 april een bijeenkomst in de Banstraat om deze gebeurtenis te markeren. De locatie Banstraat zal vanaf nu in zijn geheel gebruikt worden voor de huisvesting van het Soefi Museum en het archief van International Headquarters. [3]

De Zomerschool wordt dit jaar gehouden van 5 t/m 26 juli. Het thema dit jaar is ‘Het cultiveren van het hart’.

Op 9 september wordt in de Oosterpoort in Groningen een symposium gehouden onder de titel: ‘Muziek en Soefisme’. Karimbakhsh Witteveen houdt een inleiding. Er is muziek te horen van Hidayat Inayat-Khan, Jelal-ud-din Rumi en het Turkse ensemble Hosh Neva uit Mannheim. ’s Middags is er een forum waaraan vragen gesteld kunnen worden, bestaande uit Hidayat Inayat –Khan, Karimbakhsh Witteveen, Hamida Verlinden, Ameen Carp en Musnawira van Boon. [4]

Op 20 september overlijdt prof. Ir. S.J. van Emden, de architect van de soefi tempel Murad Hassil in Katwijk aan Zee, op 95-jarige leeftijd.

Op 23 september schrijft Karim Koster een brief aan Ameen Carp met daarin 11 overwegingen t.a.v. de NC-vergaderingen. De overwegingen gaan over de efficiëntie en effectiviteit van de vergaderingen. Zwolle neemt diezelfde maand het besluit om geen afvaardiging meer naar de NC vergaderingen te sturen. Ameen Carp reageert in een brief d.d. 28 september waarin hij het besluit van Karim betreurt en probeert uit te leggen wat het nut en de doodzaak van de NC vergaderingen zijn voor de Soefi Beweging.

Op 28 november sturen Ynskje en Salima van het centrum Friesland een brief aan de voorzitter van het Nationaal Comité (Ameen Carp) dat zij hebben besloten niet meer naar de NC vergaderingen te komen. De reden is dat deze vergaderingen hen te veel energie kosten en te veel een gevoel van opstandigheid teweeg brengen.