Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2001

Ananda Antonius begint Soefi activiteiten te ontwikkelen in Suriname.

Op 11 april wordt de stichting ‘Akasha’ opgericht door Subhan van Lohuizen en Azwin Ressang. In de stichting worden de activiteiten van de ‘Rozentuin’ en ‘Pranayama’ voortgezet. Doel is een brug te slaan tussen de Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan en de actuele ontwikkelingen op het gebied van spiritualiteit en psychologie. [1]

Eind mei van dit jaar vindt in de tempel Murad Hassil de jaarlijkse Federation Retreat plaats. Aanwezig zijn alle leiders en een aantal mureeds van de verschillende Soefi organisaties. Op de foto hieronder zien we bekende gezichten. Pir Vilayat Inayat-Khan en zijn zoon Zia, Pir-o-Murshid Hidayat Inayat-Khan en zijn vrouw Aziza, Karimbakhsh en Ratan Witteveen, Pir Shabda Kahn,  Rabia Perez, Douglas Klotz, Rani McLaughin, Aslan Sattler, Subhan en Zahuran van Lohuizen, Magda en Waldo van Essen, Wali en Walia van Lohuizen, Danya Bossini, Zohra la Rütte, Nawab Pasnak en vele anderen.

 

De Zomerschool vindt dit jaar plaats van 5 juli t/m 24 juli.

In de maand augustus en september is er commotie over nieuwe richtlijnen t.a.v. de Informele Eredienst. Zoals eerder vermeld werd er in 1936 door de Internationale Soefi Beweging een boekje uitgegeven met richtlijnen voor een Informele Eredienst. Deze richtlijnen gelden tot 1997, wanneer er een herziene versie verschijnt met daarin drie verschillende varianten van de Informele Eredienst.

Op 3 augustus van dit jaar wordt er een brief gestuurd naar alle Siraj(a)s en Cherag(a)s [2].   De strekking van de brief is dat de Informele Eredienst verplaatst zal worden naar de Broeder-/Zusterschaps-activiteit. De Informele Eredienst wordt bij voorkeur niet meer op de zondagen gehouden, omdat deze dag gereserveerd dient te blijven voor de (formele) Universele Eredienst. Tot slot mogen er geen elementen uit de Universele Eredienst worden opgenomen in de Informele Eredienst. Genoemd worden: het dragen van robes, het branden van wierook, een aansteken van de kaarsen met de daarbij behorende formule en het uitspreken van de zegen. De brief is het resultaat van besprekingen in de Anjuman Khas van de laatste 3 jaar.

Wali en Walia van Lohuizen organiseren op 23 december in de Rode Hoed in Amsterdam een Universele Vredesdienst waarbij vertegenwoordigers van de verschillende wereldgodsdiensten aanwezig zijn. De dienst wordt bijgewoond door zo’n 200 bezoekers.

In dit jaar doet zich de gelegenheid voor dat het Soefi-Contact het pand aankoopt aan de Burgwal in Haarlem. Het gebouw krijgt de naam Soefi-Huis. Vanaf die tijd vinden daar de diensten en klassen plaats en worden er ook lezingen en concerten gehouden. Er is een uitgebreide bibliotheek met soefi- en andere geestelijke literatuur. [3]