Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

2003

Per 3 maart volgt Ananda Antonius Subhan van Lohuizen op als centrumleider van Hilversum.

Dit jaar wordt Ratan Witteveen opgevolgd in de rol secretaris van de Universele Eredienst (Moin-ul-Maham) door Ulma Moerenburg. Zij was al enige jaren assistent Moin-ul-Maham.

Eind maart vindt er na 10 jaar weer eens een jongerenactiviteit plaats getiteld ’Sufi Youth Camp’. Daulat Rosdorff organiseert het weekend dat plaatsvindt in de Abdij van Averbode te Belgie. [1]

Op 4 april overlijdt Toja van Dongen, lid van de redactieraad van de Soefi Gedachte en centrumleidster van het centrum Deventer in de periode 1994 – 2003.

Van 5 – 7 april vindt de vierde retraite plaats van de Federation of the Sufi Message. Ditmaal is Kansas City de plaats van samenkomst. Vertegenwoordigers van alle vijf groeperingen zijn aanwezig.

Op 17 april overlijdt Elisabeth de Jong – Keesing (Kamila van Tricht) op 91-jarige leeftijd in Den Haag. [2]

De Soefidagen vinden dit jaar plaats in het weekend van 3 en 4 mei in de Murad Hassil. Het thema is: ‘Lotsbestemming en vrije wil’.

Van 11 t/m 27 juli vindt dit jaar de Zomerschool plaats.

Op vrijdag 22 augustus wordt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de Message Symphony van Hidayat  Inayat –Khan uitgevoerd door het Nederlands Promenade Orkest o.l.v. Jan Stulen. Het programma bestond verder uit de 4e symfonie van Robert Schumann.

Op 13 oktober vindt een gezamenlijke Hejrat-dag plaats. Het geeft de aanzet tot de oprichting van de SUN – Soefi Uitwisseling Nederland – een platform waarin diverse organisaties elkaar ontmoeten. Al snel daarna trad Soefi-Contact toe tot de International Federation of the Sufi Message, waarin op wereldschaal door diverse soefi-organisaties in de lijn van Hazrat Inayat Khan wordt samengewerkt. [3]

Ook dit jaar organiseren Wali en Walia van Lohuizen een interreligieuze vredesdienst in de Rode Hoed in Amsterdam. Op de zondag voor Kerst verzamelden zich hier een kleine 300 mensen.