Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

1998

Op 17 januari vindt er in de Anna Paulownastraat een eerste ‘kadervormingsdag’ plaats. Er zijn 28 deelnemers; centrumleiders en inwijders.

Op 4 februari verzorgt Murshid Sa’adi Douglas-Klotz van de Ruhaniat-groep een avond met de Dansen voor Universele Vrede in de Universel Murad Hassil in Katwijk aan Zee. Hieraan namen 50 mensen deel. [1]

Het maartnummer van de Soefi Gedachte gaat vrijwel in zijn geheel over het thema ‘opvoeding’. Ook het mureeds-weekend van 16 en 17 mei gaat over dit thema.

Op 23 april overlijdt Jan Wildschut op 95-jarige leeftijd. Hij maakte de bekende opnamen van de Zomerschool van 1926 in Suresnes en de eerstesteenlegging van de Universel op 13 september van dat jaar.

Jan Wildschut in de jaren ’80

Het centrum Groningen wordt een officieel (volledig) Soefi Centrum. De stad had reeds twee maal eerder een Soefi Centrum, in de jaren ’50 onder leiding van Munira Meyer – Nobel en in de jaren ’60 onder leiding van Ied Cohen – Wiener. In de jaren ’80 werd de Soefi activiteiten nieuw leven ingeblazen door Margriet (Mussavira) van Boon en Alexander Martens.

Er is een trainingsprogramma, ‘De Rozentuin’ genaamd, ontwikkeld door Azwin Ressang, Subhan van Lohuizen en Dorien Nieukerken. Deze activiteit is bedoeld voor deelnemers van buiten de Soefikring en dan voornamelijk wat we noemen ‘young professionals’. Er is zowel waardering voor als kritiek op dit initiatief. De waardering geldt voor de inhoud van het programma en de deskundigheid van de trainers. Kritiek is er op het gebruik van het adressenbestand en logo van de Soefi Beweging in de externe communicatie, terwijl deze activiteit buiten auspiciën van de Soefi Beweging plaatsvindt.  [2]In een latere vergadering van het Nationaal Comité volgen nog andere kritiekpunten: de kosten van het trainingsprogramma en het gebrek aan bescheidenheid in de uitstraling van de trainers. [3]

Oprichting Federation of the Sufi Message, geïnitieerd door Pir-o-Murshid Hidayat Inayat-Khan en Pir Moinuddin Jablonski. Eerst aangesloten organisaties: ISM en Ruhaniat (SRI). Eerste bijeenkomst van de Federation Council is op 16 oktober in Kansas City Missouri. [4] Met het intensievere contact doen ook de ‘Dances of Universal Peace’ definitief zijn intrede in de Soefi Beweging.

Een Soefi tekstlijn (m.m.v. Olav Schraa) komt uiteindelijk tot stand. Belt men het nummer 020-4235636 dan hoort men Soefi teksten met muzikale begeleiding. [5] Het plan bestond al vanaf 1996. In 1999 wordt deze tekstlijn 176 maal beluisterd. [6]

Tijdens de zomerschool wordt een presentatie gegeven van ‘The living altar’ (het levende altaar) een initiatief van Canadese mureeds, waarbij tijdens de Universele Eredienst de kaarsen van de verschillende godsdiensten worden gedragen door 7 cherags. Vooraf is er een uitgebreide toelichting op de symboliek van deze aangepaste ceremonie. Voor zover bekend blijft het bij deze eenmalige uitvoering.  [7]

Dit jaar (en het volgende!) wordt er op het niveau van het Nationaal Comité een aantal harde noten gekraakt op het gebied van de cultuur binnen de Soefi Beweging. Voor diverse problemen is er een werkgroep ingesteld, bestaande uit Nuria Achterberg, Nawab Lint en At de Roos, voor ‘vernieuwing en ontwikkeling van de Soefi Beweging in Nederland’. Ook zijn er problemen over homoseksualiteit, en de houding van de Soefi Beweging hier tegenover. [8] [9] In mei 1999 komt de commissie met een rapport van bevindingen en aanbevelingen.

In het najaar voltooien At de Roos en Karim Koster een handboek voor centrumleiders. Het is een losbladig systeem (een gele ordner met 30 tabbladen) zodat informatie jaarlijks geactualiseerd kan worden. In de map is informatie te vinden over: de structuur en organisatie van de Soefi Beweging, de opzet van de 5 activiteiten, een lijst van sprekers in de Universele Eredienst, een lijst met inwijders. Op 19 december wordt het handboek uitgereikt aan de centrumleiders tijdens een Nationaal Comité vergadering.